vuxen närvårdare

Närvårdare (vuxenutbildning)

Fakta om utbildningen

Examen/titel: Närvårdare
Bransch: Social-och hälsoområdet
Omfattning: 180 kompetenspoäng (kp)
Utbildningskod: NVA
Antal platser: 20

Studiestart: januari 2024, ansökningstiden utgick 7.8.2023.

Vem är utbildningen för?

Utbildningen är för dig som:

 • är över 18 år
 • är intresserad av att hjälpa och stöda personer med funktionsnedsättning i sin vardag
 • har grundskoleexamen eller motsvarande utomnordisk examen samt
 • har en arbetsplats eller ha möjlighet att på egen hand ordna en arbetsplats för lärande i arbete. 
 • behärskar svenska på minst B1-nivå

Studiernas upplägg

 • individuell studieplan
 • heltidsstudier
 • närstudier i skolan 2-3 dagar / veckan
 • självstudier på distans 1 dag / vecka
 • LIA
 • yrkesprov på en arbetsplats

LIA

Lärande i arbete (LIA = praktik) ordnas på arbetsplatser inom social- och hälsovårdsbranschen. LIA utförs ofta i två skiften måndag-söndag enligt arbetsplatsens tider, totalt ca 25 veckor fördelade på olika perioder under studiernas gång. LIA-platserna ordnas av skolans LIA-samordnare. 

Efter utbildningen kan du

Exempelvis arbeta på boenden, daglig verksamhet eller inom hemvård och äldreomsorg.

Vidareutbildning

Det finns möjligheter för dig att studera vidare efter din examen, till exempel vid Högskolan på Åland eller vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet i Finland. Till svenska högskolor krävs oftast komplettering för att uppnå vissa särskilda behörighetskrav.