vuxen närvårdare

Närvårdare (vuxenutbildning)

Fakta om utbildningen

Examen/titel: Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, kompetensområdet för sjukvård
Bransch: Social- och hälsoområdet
Omfattning: 180 kompetenspoäng (kp)
Antal platser: 25
Studiestart: januari 2025
Beräknad studietid: 2 år 
Datum för ansökan: 22 april - 26 maj 2024
Kostnad: Avgiftsfri

Välkommen till utbildningsprogrammet för social- och hälsovårdsbranschen. Du hittar oss på Östra Skolgatan 2 där vi utbildar framtidens närvårdare.

Examen består av yrkesinriktade examensdelar (145 kp) och gemensamma examensdelar (35 kp). 

Yrkesinriktade examensdelar

 • Att bemöta och handleda en klient (20 kp)
 • Att främja välbefinnande och funktionsförmåga (25 kp)
 • Läkemedelsbehandling inom närvårdarens ansvarsområde (10 kp)
 • Att arbeta inom sjukvård (30 kp)
 • Arbete inom hemvård (30 kp)
 • Valbara examensdelar omfattande 30 kp

Vid Ålands yrkesgymnasium (ÅYG) erbjuds kompetensområdet för sjukvård. Om studerande önskar delta i ett kompetensområde som inte ordnas vid ÅYG kan man tillsammans med studiehandledare utreda om möjlighet finns att genomföra det vid någon av de svenskspråkiga skolorna som utbildar närvårdare på fastlandet. I studierna ingår även en valbar examensdel där ÅYG erbjuder ett alternativ.

Gemensamma examensdelar

Kunnande i kommunikation och interaktion:

 • Svenska
 • Engelska
 • Finska
 • Verksamhet i den digitala miljön

Kunnande i matematik och naturvetenskaper:

 • Matematik
 • Fysik och kemi

Kunnande om samhälle och arbetsliv:

 • Att verka i samhället som medborgare
 • Att verka i arbetslivet
 • Färdigheter i studie- och karriärplanering
 • Företagsamhet och företagsinriktad verksamhet
 • Upprätthållande av arbetsförmåga
 • Främjande av hållbar utveckling

Arbetsmöjligheter

En närvårdare arbetar nära människor i olika åldrar och i varierande miljöer såsom äldreomsorg, barnomsorg, med personer med olika funktionsvariationer och inom sjukvården.

Hälsofaktorer

När du söker till utbildningen beskriver du själv ditt hälsotillstånd på ansökningsblanketten. Följande hälsofaktorer kan vara hinder för antagning:

 • psykiska sjukdomar som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, som en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan
 • fysiska sjukdomar som begränsar funktionsförmågan i så hög grad att personen inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, som sjukdomar eller funktionsnedsättningar i stöd- och rörelseorganen samt kroniska eksem.
 • en sjukdom som överförs via blod kan begränsa möjligheten att genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet.
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Straffregisterutdrag

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen ska visa upp ett utdrag ur straffregistret inför lärande i arbete-perioder.

Vaccination

Vaccination av social-, hälso- och sjukvårdspersonal är nödvändig. Dels för att skydda klienter/patienter mot smittosamma sjukdomar, men även för att skydda personalen i sitt arbete. När du ansöker om praktikplats ska du kunna visa upp ditt vaccinationskort. Om du inte vill visa upp dessa uppgifter kan enheten besluta att du inte kan godkännas för att delta i praktik.