idrott

Specialidrott

Ålands yrkesgymnasium (ÅYG) är glada över samarbetet med Ålands idrott gällande specialidrott. Specialidrott vid ÅYG innebär att du som elitsatsande ungdom kan kombinera din sportsliga satsning med en yrkesutbildning.

ÅYG har ingen specifik examensdel för specialidrott, utan studerande erbjuds möjlighet att avvika från ordinarie undervisning för att utöva specialidrott. Vi på ÅYG försöker vara så tillmötesgående som vi kan men om det inte fungerar prioriteras skolarbetet före specialidrotten.

Att utöva specialidrott vid ÅYG innebär att specialidrotten inte tillförs examensbetyget. Det man får är extra tid för sin elitsatsning samt möjlighet till en yrkesexamen.

Du som specialidrottsstuderande behöver vara strukturerad och ta ansvar för att hålla uppgjord studietakt.

Är du intresserad av HUTH avråder vi från specialidrott eftersom trycket på dig som studerande blir väldigt högt.

Är du intresserad av att veta mer?

För mer information om specialidrott, kontakta Ålands idrott.

Vill du veta mer om specialidrott på Ålands yrkesgymnasium?
Kontakta Penilla Eriksson: penilla.eriksson@gymnasium.ax