Trivselregler

Studerande har rätt till en trygg skolmiljö och ett respektfullt och opartiskt bemötande. Vi får alla en bättre arbets- och studiemiljö om alla tar ansvar för sitt uppträdande och är vänliga och trevliga mot varandra.

Trivselregler för matsalarna Rosé, Seaside och Oasen

 • Ta av ytterkläder, arbetskläder, mössa, keps och huvor.
 • Ta endast så mycket mat du orkar äta! Du får gärna ta mera om du inte blir mätt av första portionen.
 • Lämna bordet i det skick du själv skulle vilja ha det när du kommer. För tillbaka det du tagit med dig och för bort tomma och halvfulla mjölkförpackningar.
 • Skrapa av matresterna innan du sätter tallriken i diskkorgen.

Visa respekt för studiekamraterna, lärarna och den övriga personalen.

Inom Ålands yrkesgymnasium vill vi att du:

 • Tar ett personligt ansvar för dina studier och för din arbetsmiljö.
 • Visar respekt och hänsyn gentemot studiekamrater, lärare, personal och kunder.
 • Utför dina uppgifter omsorgsfullt och noggrant.
 • Respekterar överenskommelser om planerad studietakt och håller överenskomna deadlines.
 • Följer lärares och annan personals anvisningar.
 • Hanterar skolans och andra personers egendom ansvarsfullt.
 • Följer skolans arbets- och lektionstider eftersom skolarbetet bygger på närvaro under alla moment.
 • Anhåller om tillstånd för frånvaro i god tid före eventuell ledighet.
 • Använder de arbets- och skyddskläder som lärare och annan personal anvisar.
 • Följer ordningsreglerna för datasal och matsal.
 • Följer datakontraktets regler.
  Kom ihåg att skolans datorer är alla studerandes gemensamma arbetsredskap och därför ska inte någons arbete störas. Det är förbjudet att göra dataintrång eller ändra på inställningar i program och på datorerna. När du har skrivit på kontraktet har du förbundit dig att följa reglerna.
 • Inte röker på skolans område. Rökning och innehav av tobaksprodukter är förbjudet för personer under 18 år samt på skolornas områden och kan enligt lagen bestraffas.
 • Parkerar endast på för studerande angivna parkeringsplatser.
 • Är medveten om att användning av alkohol och droger är förbjudna under skoltid, på studiebesök, på studieresor eller på arbets- och praktikplatser.
 • Uppträder som en god representant för din skola vid t.ex. studiebesök och LIA-perioder.

En studerande kan ges en skriftlig varning om denne gör sig skyldig till fusk, stör undervisning eller annars bryter mot ordningen i skolan. Om förseelsen är allvarlig eller om den studerande trots en skriftlig varning uppför sig olämpligt kan skolan besluta om avstängning för viss tid, högst ett år.