Omtagning av HUTH-prov

Observera: "Omtagning" på lyceet motsvarar det som kallas "omtentamen" på Ålands yrkesgymnasium! Men reglerna är inte de samma - läs mer nedan...

 • Omtagningstillfälle för HUTH-studieavsnitt anordnas en gång efter varje HUTH-period.
 • HUTH-studerande som skriver om prov deltar i de omtagningstillfällen som anordnas av Ålands lyceum, se HUTH-arbetskalendern.
 • Omtagningstillfället äger vanligen rum ca två veckor in i efterföljande period. Efter period 5 brukar omtagningen hållas första sommarlovsveckan.

Som HUTH-studerar har du rätt till omtagning i följande två fall:

 1. Du har rätt att delta i ett omtagningsprov för att höja underkänt studieavsnittsvitsord (OBS: inte underkänt provvitsord). Om du önskar höja underkänt studieavsnittsvitsord ska du delta i närmast följande omtagningstillfälle, i annat fall har du förverkat din rätt till omtagning. 
 2. Du som varit sjuk vid examinationstillfället (prov, uppsats mm.) och är sjukanmäld enligt reglerna nedan har rätt att delta i närmast följande omtagning.

Regler för sjukanmälan:

Omyndig studerande

 • Vårdnadshavaren anmäler sjukfrånvaro samma dag i Wilma eller per telefon till utbildningsprogrammets kansli före kl. 12:00. Anmälan ska göras för varje provdag.

Myndig studerande

 • Studerande anmäler sjukfrånvaro själv genom att ringa till kansliet på sitt eget utbildningsprogram på provdagen före kl. 12:00. Sjukfrånvaro ska verifieras med skriftligt intyg av antingen vårdnadshavare, nära släkting (myndig), hyresvärd, hälsovårdare eller läkare. Intyget ska lämnas till vederbörande lärare utan dröjsmål, men senast inom två dagar efter det att den studerande återvänt till skolan efter sjukfrånvaron. Utan intyg har den studerande förverkat sin rätt att skriva provet, uppsatsen, hålla föredraget mm.!
 • Vårdnadshavaren anmäler sjukfrånvaro samma dag i Wilma eller per telefon till utbildningsprogrammets kansli före kl. 12:00. Inget sjukintyg behövs om sjukanmälan gjorts av vårdnadshavare.

Rätt till ny utvärdering

Du som varit sjuk vid ordinarie examinationstillfälle och som efter att ha deltagit i omtagningen blivit underkänd i studieavsnittet har rätt att delta i ett nytt examinationstillfälle för att få möjlighet att höja det underkända studieavsnittsvitsordet. Ta kontakt med din lärare så fort som möjligt för att komma  överens om ett nytt datum.

Skolan är inte skyldig att ordna alternativa omtagningar om studerande pga ledighet för bla resor inte har haft möjlighet att delta i ordinarie examinationstillfällen.

Anmälan till omtagning

Kom ihåg att anmäla dig till omtagningstillfället om du varit sjuk vid ordinarie examinationstillfälle eller om du vill höja underkänt studieavsnittsvitsord. Så här anmäler du dig:

 • Anmälan till omtagning görs inom stipulerad tid: se deadline i HUTH-Arbetskalendern!
 • Gå in i Wilma och välj Kursbricka för Omtagning (på startsidan).
 • Som länk nedan finns en instruktionsvideo som illustrerar hur du anmäler dig och kontrollerar att din anmälan har registrerats.
 • Din lärare meddelar dig innan provdagen i vilket klassrum du skriver. 

Om jag behöver skriva fler än ett prov?

Vid varje omtagningstillfälle skrivs i regel endast ett prov. Om du på grund av sjukdom eller andra liknande omständigheter har flera prov eller underkända studieavsnitt vid samma omtagningstillfälle bör du komma överens om alternativa arrangemang med berörda lärare.

 • Anmäl dig till omtagning av alla studieavsnitt som berörs i Wilma inom utsatt tid, dvs den deadline som stipuleras i HUTH-Arbetskalendern (se rubriken Anmälan...).
 • Ta kontakt med dina lärare senast dagen efter att omtagningsanmälan är gjord för att diskutera och bestämma vilket/vilka prov du vill ta på omtagningstillfället efter provperioden, samt vilket/vilka prov som kräver alternativa omtagningstillfällen.
 • Du kan välja att skriva om flera prov vid samma omtagning om du anser att du hinner skriva två prov på den utsatta tiden (2 timmar 20 minuter, med eventuell förlängning om du har rätt till extra tid) men det är i första hand inte att rekommendera.

Observera!

 • Lärare utarbetar prov endast till dem som anmälts sig till omtagning i Wilma inom föreskriven tid.
 • Studerande som får förhinder att delta i examinationstillfället/omtagningen ska snarast kontakta vederbörande lärare!
 • Observera att studerande som är sjukanmäld på dagen för omtagning inte har rätt att delta i examinationstillfället.

Omtagningsdagarna är:

HUTH-period Datum för omtagning Sista dag för anmälan till omtagning
Period 1 16.10.2023 kl. 16:10 12.10.2023 kl. 23:59
Period 2 11.12.2023 kl. 16:10 7.12.2023 kl. 23:59
Period 3 28.2.2024 kl. 15:30 15.2.2024 kl. 23:59
Period 4 17.4.2024 kl. 15:30 14.4.2024 kl. 23:59
Period 5 5.6.2024 kl. 9:00 2.6.2024 kl. 23:59