Tillgodoräknande av kunnande och tidigare studier

Tillgodoräknande av tidigare studier

Du som redan har en yrkes- eller gymnasieexamen eller som påbörjat en utbildning på gymnasialstadiet (andra stadiet) kan anhålla om att få studierna tillgodo då du har samma kurser/avsnitt eller ämnen godkända sedan tidigare.

Kontakta din studiehandledare så fort som möjligt efter att du är antagen till en utbildning. Du ska lämna in en kopia av ditt tidigare betyg, intyg eller skiljebetyg där de kurser eller avsnitt som du anhåller om att få tillgodo framgår. Du måste delta i lektionerna tills du får ansökan beviljad.

Erkännande av kunnande

Du som har studier eller arbetserfarenhet sedan tidigare, som innebär att du tror att du redan har kunnandet i en kurs/ett avsnitt, ämnen eller examensdelar, kan ansöka om erkännande av kunnande. Dina kunskaper kan prövas på lämpligt sätt innan beslutet tas.

Kontakta din studiehandledare så fort som möjligt efter skolstarten. Du måste delta i lektionerna tills du får ansökan beviljad.

Befrielse från att delta i viss undervisning

En studerande kan befrias från skyldigheten att delta i viss undervisning efter noggrann utredning. Studerande med annat modersmål än svenska kan t.ex. befrias från undervisning i ett obligatoriskt främmande språk under förutsättning att de deltar i undervisning i svenska i motsvarande omfattning. Rektor beviljar befrielse på skriftlig ansökan av den studerande.