Sjöfartsstuderande

Information för nya studerande - sjöfart

Du inleder din sjöfartsutbildning med den så kallade vaktmansutbildningen (obligatoriska examensdelar) måndagen den 12 augusti 2024.

Vecka 8 år 2025 väljer du din fortsatta utbildning inom sjöfartsprogrammet. Du kan välja mellan följande kompetensområden:

 • Kompetensområdet för befälsarbete (vaktstyrman)
 • Kompetensområdet för besättningsarbete (maskinman/matros och fartygselektriker).

Studier till vaktmaskinmästare erbjuds inte vintern 2025.

Det är prestationerna i de första kurserna i matematik, engelska och svenska som beaktas vid valet av studieinriktning.

OBS!

Du som tackar ja till studieplatsen vid sjöfart behöver ordna med sjöläkarintyg och pass innan skolstart och lämna in dem till kansliet på skolan under de första skoldagarna.

Försäkring

 • Under din studietid på sjöfart är du försäkrad både i undervisning vid skolan och vid praktik ombord på fartyg.
 • Försäkringen gäller även resor till och från praktik samt din fritid ombord på fartyget. Men det är bra om du även har en egen reseförsäkring.

Pass och sjömanspass

 • För att kunna åka på första praktiken behöver du ett giltigt pass, åtminstone t.o.m. 31.03.2025.
 • Du kan även skaffa ett sjömanspass för att få tillgång till flera praktikfartyg, men detta är inget skolan kräver att du ska göra.
 • Ifall du tänker skaffa ett sjömanspass behöver du spara en kopia av ditt antagningsbesked.
 • Lämna in passet och sjömanspasset till kansliet under de första skoldagarna.

Godkänt sjöläkarintyg för sjömän

 • Vid skolstart bör du uppvisa ett godkänt sjöläkarintyg för sjömän som visar att du är duglig till all tjänstgöring ombord. Du ska ha ett normalt färgseende och ha en synskärpa om 0,1 utan glasögon på vartdera öga.
 • Utan giltigt sjöläkarintyg är det inte möjligt att studera vid sjöfart.
 • Det första sjöläkarintyget för sjömän utfärdas vid en Sjöfarares hälsovårdscentral, varifrån läkarintyget är giltigt ett år om du är under 18 år och två år om du är 18 år eller äldre.

Sjöfarares hälsovårdscentral

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) ska Björneborg, Fredrikshamn, Helsingfors, Jakobstad, Kemi, Kotka, Nyslott, Raumo, Uleåborg, Vasa och Åbo upprätthålla hälso- och sjukvårdstjänster som omfattar mun- och tandvård för sjömän, oberoende av deras hemvist, och oberoende av på vilken ort rederiet finns, för sjömän tillhandahålla sådan företagshälsovård som arbetsgivaren ska ordna enligt 12 § i lagen om företagshälsovård eller annan lag (19 §).

På Åland fungerar hälsocentralen i Mariehamn vid Ålands centralsjukhus som sjöfarares hälsovårdscentral.

OBS!

 • Åländska studerande ska vända sig till Studerandehälsan för sitt första sjötjänstintyg.
 • Kontakta skolhälsovårdare Jasmine Sjöberg eller Mona Verho för tidsbokning under perioden 29–30.07.2024 (kl. 9.00–14.00): Mona: +358 (0) 457 529 1011 eller Jasmine +358 (0) 457 530 2110.
 • Studerandehälsan förmedlar sjöläkarintyget till skolan.
 • Om du behöver regelbunden medicinering, har astma eller andra kroniska sjukdomar som kan utgöra hinder för utfärdande av sjöläkarintyg, behövs intyg över sjukdomens art från behandlande läkare.
 • Om du använder glasögon, kom ihåg att ta med dem.

Lokaler

Sjölfartsutbildningarna håller till på Neptunigatan 6. Delar av utbildningen görs ombord på skolfartyget Michael Sars samt vid Alandica Shipping Academy (ASA).

Karta över Neptunigatan 6

Övrigt

 • Under hösten kommer du även att delta i Basic Safety Training. Vänligen studera nedan bifogad kursinformation, där framkommer vad som behövs till respektive kurs.
 • Notera även att kurserna kräver 100% närvaro. Försening och frånvaro kan leda till att du inte får delta i kursen.
 • Under tiden 17.6 – 28.7.2024 är skolan stängd. Vid frågor ta kontakt per e-post till: sjofart@gymnasium.ax (skolan svarar inom 1 – 2 veckor).

Välkommen!