Nyman Lena

Ålands yrkesgymnasium
Skolvärd, sjöfart
Neptunigatan 6, Kansli och administration
+358-18 536 652