Laddningsskåp för datorer

Nu finns det möjlighet för dig att ladda din dator i våra laddningsboxar. Boxarna är låsta och du skapar själv din nyckelkod som är en engångskod. 

Laddningsboxarna hittar du i aulan utanför Bibliotheca, Östra skolgatan 2.

1. Tryck C

2. Ange en PIN-kod

3. Tryck "Nyckel"

4. Lås boxen

Öppna boxen genom att trycka på C, ange din PIN-kod och sedan på nyckel.