Specialundervisning

Studerande med särskilda behov kan få specialarrangemang såväl i undervisningen som i provsituationer. Sådana specialarrangemang kan vara förlängd tid att utföra uppgifter, möjlighet att komplettera skriftliga prov muntligt samt att använda dator i undervisningen.

Du eller din vårdnadshavare ska genast ta kontakt med studiehandledaren i början av höstterminen och informera om stödbehoven.

OBS! Intyg över t.ex. läs- och skrivsvårigheter eller inlärningssvårigheter överförs inte automatiskt mellan skolorna, så det är viktigt att lämna in ev. intyg över särskilda behov genast i början av åk 1.

Det är enklast att få tag på speciallärarna genom att skicka meddelande i Wilma eller per e-post.