Abitti

Abitti är Studentexamensnämndens provsystem där studerande och lärare kan träna sig i det provsystem som används i de digitala studentskrivningarna. 

Fäljande moment tränas i kurs- och delprov under åren:

  • övning i uppstart av dator från USB-sticka med Abitti.
  • övning i att hantera de ämnesspecifika tilläggsprogram som finns i Abitti.
  • övning i att skriva prov digitalt.

Innan du köper din dator

När du ska köpa din dator är det viktigt att fundera på hur den bäst lämpar sig för gymnasiestudier. Ålands lyceum erbjuder datorer till subventionerat pris när du tackat ja till din studieplats. De datorer som skolan erbjuder dig är testade och fungerar med Abitti.

Om du har en dator sen tidigare eller köper dator på egen hand behöver du kontrollera att den fungerar med Abitti. Det kan du kontrollera via länken nedan där du hittar en listan över godkända datorer. Listan är publicerad av SEN och uppdateras regelbundet.

Du kan testa din dator på skolan hos din IKT-handledare eller hos IT-avdelningen. Det går också bra att göra själv genom att ladda ner Abitti på en USB-sticka och följa anvisningarna på Abittis webbplats, du hittar länken nedan.

Anskaffning av tilläggsutrustning

Utöver dator behöver du skaffa ett par hörlurar med sladd. Trådlösa hörlurar fungerar INTE vid studentskrivningarna.

Om du har en dator med andra utgångar än USB-A behöver du ha en adapter för att Abitti ska kunna köras.

Om det inte finns någon nätverksport på din dator behöver du ha en nätverksadapter till din dator.

Fråga gärna efter hjälp på skolan om du är osäker på vad du behöver för tilläggsutrustning.

Lånedatorer

Skolan har ett antal lånedatorer om din dator skulle få problem vid något provtillfälle eller om du måste lämna din dator på reparation en tid. Kontakta i så fall skolans IKT-handledare eller IT-avdelningen.