Skåp och nycklar

Du har tillgång till ett eget låsbart skåp:

  • Nyckeln delas ut av grupphandledaren i början av åk 1 mot en avgift på 15 €.
  • Avgiften återlämnas då nyckeln lämnas tillbaka i slutet av det sista studieåret.
  • Samtliga treor återlämnar sina nycklar före sportlovet, såvida de inte behöver skåpet under period 4 och 5.

Du ska hålla pengar och andra värdesaker inlåsta i ditt skåp, då risken för stöld är stor. Skolan ansvarar inte för försvunna pengar eller värdesaker.