Om Ålands lyceum

Ålands lyceum är en av två skolor inom myndigheten Ålands gymnasium. Lyceet är en studieförberedande gymnasieskola som ger dig allmänbildning och bred behörighet för högskole- och universitetsstudier.

På lyceet finns fyra olika inriktningar. Det omfattande kursutbudet ger dig stor valfrihet. Du kan välja fördjupning inom olika ämnen enligt intresse och planerat yrkesval.

Inriktningar

Du väljer alltid en inriktning som innebär fördjupningsstudier inom ämnesområdet. De fyra inriktningarna är

  • estetisk
  • humanistisk-samhällsvetenskaplig
  • hälsa och idrott
  • naturvetenskaplig

Om du önskar studera på inriktningen hälsa och idrott eller på naturvetenskaplig inriktning gör du ditt val i samband med ansökan till Ålands lyceum. Valet till övriga inriktningar gör du under vårterminen det första läsåret.

Omfattning och examen

Studiernas omfattning

Beroende på inriktning ska du slutföra i timfördelningen fastställda obligatoriska kurser och därtill valbara kurser, sammanlagt 75 kurser. Förutom engelska måste du läsa fastställt antal kurser i ytterligare ett främmande språk.

Studietid

Skolans studieprogram med kursomlopp och kursfördelning i olika årskurser utgår från en normalstudietid på tre läsår. Du har dock rätt att lägga upp ditt eget studieschema så att studietiden förlängs. Antalet kurser per period kan variera, men studietakten bör vara sådan att du har möjlighet att avlägga fastställt antal kurser och slutprov inom fyra år. Skolans läroplansgrunder fastställer att du har rätt att slutföra lärokursen och examen inom två läsår, men detta förutsätter en mycket omfattande arbetsinsats med självstudier.

Examen

I studiernas slutskede avläggs studentexamen. För dig som inleder gymnasiestudierna hösten 2020 består studentexamen av minst fem prov (tidigare fyra) av vilka provet i modersmålet (svenska och litteratur) är obligatoriskt samt fyra som väljs ur gruppen främmande språk, andra inhemska språket, matematik och realämnesprov. Ett av de obligatoriska proven ska vara på fördjupad nivå. Du kan därtill avlägga extra prov.

Om du med godkänt resultat avlagt 75 kurser och examensprov tilldelas du avgångsbetyg och studentexamen.

Läs mer om hur kurser, prov mm. under rubrikerna "Studier" samt "Studentexamen".