Om Ålands lyceum

Ålands lyceum är en av två skolor inom myndigheten Ålands gymnasium. Lyceet är en studieförberedande gymnasieskola som ger dig allmänbildning och bred behörighet för högskole- och universitetsstudier.

Det omfattande studieutbudet ger dig stor valfrihet. Du erhåller en bred allmänbildning och kan välja att fördjupa dig inom olika ämnen enligt intresse och planerat yrkesval.

Omfattning och examen

Studiernas omfattning

Läroplan 2016

Beroende på inriktning ska du slutföra i timfördelningen fastställda obligatoriska kurser och därtill valbara kurser, sammanlagt minst 75 kurser. Läs mer i fliken Studier LP2016 eller i läroplanen, se länk.

Läroplan 2021

Studierna omfattar individuella studieprogram om minst 150 studiepoäng indelade i obligatoriska och valfria studieavsnitt. Du kan välja studieavsnitt inom svenska och litteratur, främmande språk, humaniora, samhällsvetenskaper, naturvetenskaper, hälsa och idrott, estetiska ämnen samt informationsteknik. För mer information, se fliken Studier LP2021 eller följ länken till läroplanen.

Studietid

Skolans studieprogram utgår från en normalstudietid på tre läsår. Du har dock rätt att lägga upp ditt eget studieschema så att studietiden förlängs. Antalet kurser/studieavsnitt per period kan variera, men studietakten bör vara sådan att du har möjlighet att avlägga fastställt antal kurser/studiepoäng och slutprov inom fyra år. 

Examen

I studiernas slutskede avläggs studentexamen. För dig som inlett gymnasiestudierna hösten 2020 eller senare består studentexamen av minst fem prov (tidigare fyra) av vilka provet i modersmålet (svenska och litteratur) är obligatoriskt samt fyra som väljs ur gruppen främmande språk, andra inhemska språket, matematik och realämnesprov. Ett av de obligatoriska proven ska vara på fördjupad nivå. Du kan därtill avlägga extra prov.

Om du med godkänt resultat avlagt 75 kurser/150 studiepoäng och dina examensprov tilldelas du avgångsbetyg och studentexamen.

Läs mer om studierna under flikarna Studier samt Studentexamen.