Wilma

I Wilma kan du som studerar bland annat se ditt schema, frånvaro och studieprestationer. Även vårdnadshavare har tillgång till Wilma. Kontakta vår IT-avdelning om du saknar inloggning. 

På Wilma hittar du även uppgifter om lärarna och deras scheman. Wilma kan också användas för att skicka meddelanden och e-post.

Ta genast kontakt med grupphandledaren eller studiehandledaren om något är oklart.

För vårdnadshavare

Vårdnadshavare får en egen inloggning till Wilma. Den dag du fyller 18 år försvinner vårdnadshavarens inloggningsrätt. Du kan genom att ta kontakt med IKT-handledaren ge dina föräldrar fortsatt inloggningsrätt.