Wilma

I Wilma kan du som studerar bland annat se ditt schema, frånvaro och studieprestationer. Även vårdnadshavare har tillgång till Wilma. Kontakta vår IT-avdelning om du saknar inloggning. 

På Wilma hittar du även uppgifter om lärarna och deras scheman. Wilma kan också användas för att skicka meddelanden och e-post.

Ta genast kontakt med grupphandledaren eller studiehandledaren om något är oklart.

Vårdnadshavarinloggning

Vårdnadshavare får en egen inloggning till Wilma. Den dag du fyller 18 år upphör vårdnadshavarens inloggningsrätt. Du som studerande måste avgöra om  du vill ge vårdnadshavarna rätt att fortsättningsvis kunna logga in i Wilma. Du kan själv logga in i Wilma och kryssa för att vårdnadshavaren ska kunna logga in. I lathunden som finns som bilaga på denna finns beskrivet var du hittar denna inställning.