Samtycke - myndiga studerande

För att stötta den studerande i studierna och förenkla kommunikationen med hemmet även efter att den studerande blivit myndig, kan den studerande ge sitt samtycke till att

  • skolan får kontakta vårdnadshavaren
  • vårdnadshavaren får fortsatt tillgång till Wilma även efter att studerande fyllt 18 år.

Studerande som fyllt 18 år loggar själv in på Wilma och ger vårdnadshavaren åtkomst genom att kryssa i rutan "tillåt vårdh. inloggning även om studerande fyllt 18 år" under "Blanketter".