Samtycke - myndiga studerande

För att stötta dig i dina studier och förenkla kommunikationen med hemmet även efter att du blivit myndig, kan du som studerande ge ditt samtycke till att

  • skolan får kontakta vårdnadshavaren
  • vårdnadshavaren får fortsatt tillgång till Wilma även efter att studerande fyllt 18 år.

Samtycke till att kommunicera med hemmet diskuteras vanligen med studie- eller grupphandledaren.

Då det gäller uppgifter i Wilma kan studerande som fyllt 18 år själv logga in och ge vårdnadshavaren åtkomst genom att kryssa i  en ruta på blanketten "Uppgifter om studierna" - läs instruktioner via länken!