Handlingsplaner, rutiner & regelverk

Ålands lyceums har handlingsplaner (HP), regelverk och rutiner för hur skolan agerar i olika situationer som berör dig under din skolgång och dina studier. Några exempel:

  • HP för studerande i behov av stöd
  • HP mot kränkande behandling
  • Jämställdhetspolicy
  • Rutin för uppföljning av frånvaro
  • Utrymningsplan
  • mm.

Handlingsplaner och övriga styrdokument uppdateras kontinuerligt och du hittar dem under Dokument.