Studentexamen

Som en del av ditt studieprogram avlägger du studentexamen: 

 • Studentexamen avläggs under högst tre på varandra följande examenstillfällen (ex. vår-höst-vår).
 • Deltagande i examensprov förutsätter att du avlagt minst de obligatoriska kurserna/studieavsnitten i läroämnet.

Studentexamen genomgår för tillfället en reform, vilket betyder att upplägget ser olika ut beroende på när du inleder dina studentprov. Läs mer nedan!

Studerande som inleder sina studentskrivningar våren 2022 eller senare

 • Studerande skriver minst fem examensprov.
 • Utöver de fem examensproven kan du välja att skriva fritt antal prov (ett eller flera) som då ingår i din examen. 

Studentexamen - vilka prov ingår?

Provet i modersmål avläggs av samtliga skribenter, därtill avläggs fyra prov från minst 3 av följande grupper:

 • prov i matematik (två nivåer, kort och lång nivå)
 • prov i finska (två nivåer, medellång och lång nivå)
 • prov i ett främmande språk: engelska, franska, ryska, spanska, tyska (två nivåer, kort och lång nivå)
 • prov i realämnena (biologi, filosofi, fysik, geografi, historia, hälsokunskap, kemi, livsåskådningskunskap, religion, psykologi, samhällslära)

  Observera!

  • Bland de fem examensproven kan ett läroämne som erbjuds på två nivåer endast ingå antingen som lång eller kort.
  • Om skribenten vill avlägga ett eller flera andra prov utöver de fem examensproven kan ett prov som erbjuds på två nivåer avläggas på annan nivå och tas med i examen.

   Studerande som inleder sina studentskrivningar senast hösten 2021

   • Studerande skriver fyra obligatoriska prov.
   • Därtill kan ett eller flera extra prov skrivas och ingå i din examen.

   Studentexamen - vilka prov ingår?

   Provet i modersmålet avläggs av samtliga skribenter, därtill avläggs tre obligatoriska prov från 3 av följande grupper:

   • prov i matematik (två nivåer, kort och lång nivå)
   • prov i finska (två nivåer, medellång och lång nivå)
   • prov i ett främmande språk: engelska, franska, ryska, spanska, tyska (två nivåer, kort och lång nivå)
   • prov i realämnena (biologi, filosofi, fysik, geografi, historia, hälsokunskap, kemi, livsåskådningskunskap eller religion, psykologi, samhällslära)

   Studentprov på olika nivå

   Åtminstone ett prov på lång nivå måste ingå i examen. Studentproven i finska, engelska och matematik erbjuds i två svårighetsgrader.

   • I Ålands lyceum läses läroämnet engelska på lång nivå.
   • I Ålands lyceum läses läroämnena franska, ryska, spanska och tyska på kort nivå.
   • Finska kan läsas som A-språk, A2-språk eller B-språk.
    • Om du ämnar skriva studentprovet i finska på lång nivå bör du läsa finska som A-språk.
    • Om du ämnar skriva studentprovet i finska på medellång nivå förutsätts kurserna i finska som A- eller A2-språk.
    • Finska som B-språk förbereder inte för studentprov i finska.
   • Läroämnet matematik kan läsas på kort eller lång nivå.

   Ämnesrealen

   Realproven är uppdelad på två olika provdagar. Vid samma skrivtillfälle (vår eller höst) kan du skriva endast ett ämne per dag, dvs maximalt två olika realämnen på två dagar vid ett skrivtillfälle.

   • Ena provdagen: biologi, filosofi, fysik, historia och psykologi
   • Andra provdagen: evangelisk luthersk religion/ortodox religion, geografi, hälsokunskap, kemi, livsåskådning och samhällslära