Studentexamen

Du ska utöver ditt studieprogram på minst 75 kurser avlägga studentexamen. Studentexamen omfattar fyra obligatoriska prov samt därutöver ett eller flera frivilliga prov.

OBS! Studentexamen förnyas: Studerande som inleder sina studentskrivningar våren 2022 kommer att avlägga minst fem obligatoriska studentprov.

 • Provet i modersmålet avläggs av samtliga abiturienter, därtill avläggs i nuläget tre obligatoriska prov valbart i finska (det andra inhemska språket), ett främmande språk, matematik eller ett ämnesrealprov.
 • Åtminstone ett prov på lång nivå måste ingå i examen. Studentproven i finska, engelska och matematik erbjuds i två svårighetsgrader.
  • I Ålands lyceum läses läroämnet engelska på lång nivå.
  • Läroämnet matematik kan läsas som kort eller långt läroämne.
  • Finska kan läsas som A-språk, A2-språk eller B-språk. Om du ämnar skriva studentprovet i finska på lång nivå bör du läsa finska som A-språk. Om du ämnar skriva studentprovet i finska på medellång nivå förutsätts kurserna i finska som A- eller A2-språk. Finska som B-språk förbereder inte för studentprov i finska.
 • Du kan skriva ett eller flera realämnen, men endast ett ämnesrealprov kan vara obligatoriskt. Ämnesrealen är uppdelad på två olika provdagar.
  • Ena provdagen: biologi, filosofi, fysik, historia och psykologi
  • Andra provdagen: evangelisk luthersk religion/ortodox religion, geografi, hälsokunskap, kemi, livsåskådning och samhällslära
 • Studentexamen avläggs under högst tre på varandra följande examenstillfällen (ex. vår-höst-vår)
 • Deltagande i examensprov förutsätter att du avlagt minst de obligatoriska kurserna i läroämnet.