Studentexamen

Du ska utöver ditt studieprogram på minst 75 kurser avlägga studentexamen.

Studerande som inlett sina studentskrivningar senast hösten 2021 skriver fyra obligatoriska prov. Därtill kan ett eller flera frivilliga prov skrivas.

 • Provet i modersmålet avläggs av samtliga skribenter, därtill avläggs tre obligatoriska prov valbart i finska (det andra inhemska språket), ett främmande språk, matematik eller ett ämnesrealprov.
 • Åtminstone ett prov på lång nivå måste ingå i examen. Studentproven i finska, engelska och matematik erbjuds i två svårighetsgrader.
  • I Ålands lyceum läses läroämnet engelska på lång nivå.
  • Läroämnet matematik kan läsas som kort eller långt läroämne.
  • Finska kan läsas som A-språk, A2-språk eller B-språk. Om du ämnar skriva studentprovet i finska på lång nivå bör du läsa finska som A-språk. Om du ämnar skriva studentprovet i finska på medellång nivå förutsätts kurserna i finska som A- eller A2-språk. Finska som B-språk förbereder inte för studentprov i finska.
 • Skribenten kan skriva ett eller flera realämnen, men endast ett ämnesrealprov kan vara obligatoriskt. Ämnesrealen är uppdelad på två olika provdagar.
  • Ena provdagen: biologi, filosofi, fysik, historia och psykologi
  • Andra provdagen: evangelisk luthersk religion/ortodox religion, geografi, hälsokunskap, kemi, livsåskådning och samhällslära
 • Studentexamen avläggs under högst tre på varandra följande examenstillfällen (ex. vår-höst-vår)
 • Deltagande i examensprov förutsätter att du avlagt minst de obligatoriska kurserna i läroämnet.

Studerande som inleder sina studentskrivningar våren 2022 eller senare skriver minst fem examensprov. Utöver de fem examensproven kan ett eller flera prov avläggas och ingå i examen. 

Studentexamen består:

Provet i modersmål som avläggs av samtliga skribenter, därtill avläggs fyra prov från minst 3 av följande grupper:

 • provet i matematik (två nivåer, kort och lång nivå)
 • provet i finska (två nivåer, medellång och lång nivå)
 • provet i ett främmande språk, engelska, franska, ryska, spanska, tyska (två nivåer, kort och lång nivå)
 • provet i realämnena (biologi, filosofi, fysik, geografi, historia, hälsokunskap, kemi, livsåskådningskunskap, religion, psykologi, samhällslära)

Observera bland de fem examensproven kan ett läroämne som erbjuds på två nivåer endast ingå antingen som lång eller kort.

Om skribenten vill avlägga ett eller flera andra prov utöver de fem examensproven kan ett prov som erbjuds på två nivåer avläggas på annan nivå och tas med i examen.

 • Åtminstone ett prov på lång nivå måste ingå i examen. Studentproven i finska, engelska och matematik erbjuds i två svårighetsgrader.
  • I Ålands lyceum läses läroämnet engelska på lång nivå.
  • I Ålands lyceum läses läroämnena franska, ryska, spanska och tyska på kort nivå.
  • Finska kan läsas som A-språk, A2-språk eller B-språk. Om du ämnar skriva studentprovet i finska på lång nivå bör du läsa finska som A-språk. Om du ämnar skriva studentprovet i finska på medellång nivå förutsätts kurserna i finska som A- eller A2-språk. Finska som B-språk förbereder inte för studentprov i finska.
  • Läroämnet matematik kan läsas som kort eller långt läroämne.
 • Ämnesrealen är uppdelad på två olika provdagar.
  • Ena provdagen: biologi, filosofi, fysik, historia och psykologi
  • Andra provdagen: evangelisk luthersk religion/ortodox religion, geografi, hälsokunskap, kemi, livsåskådning och samhällslära
 • Studentexamen avläggs under högst tre på varandra följande examenstillfällen (ex. vår-höst-vår)
 • Deltagande i examensprov förutsätter att du avlagt minst de obligatoriska kurserna i läroämnet.