Studentexamen

Som en del av ditt studieprogram avlägger du studentexamen: 

 • Studentexamen avläggs under högst tre på varandra följande examenstillfällen (ex. vår-höst-vår).
 • Deltagande i examensprov förutsätter att du avlagt minst de obligatoriska kurserna/studieavsnitten i läroämnet.

Studentexamen genomgår för tillfället en reform, vilket betyder att upplägget ser olika ut beroende på när du inleder dina studentprov. Läs mer nedan!

Studerande som inleder sina studentskrivningar våren 2022 eller senare

 • Du skriver minst fem examensprov.
 • Utöver de fem examensproven kan du välja att skriva fritt antal prov (ett eller flera) som då ingår i din examen. 

Studentexamen - vilka prov ingår?

Provet i modersmål avläggs av samtliga skribenter, därtill avläggs fyra prov från minst 3 av följande grupper:

 • prov i matematik (två nivåer: kort och lång)
 • prov i finska (två nivåer: medellång och lång)
 • prov i ett främmande språk: engelska, franska, ryska, spanska, tyska (två nivåer: kort och lång)
 • prov i realämnena (biologi, filosofi, fysik, geografi, historia, hälsokunskap, kemi, livsåskådningskunskap eller religion, psykologi, samhällslära)

  Observera!

  • Bland de fem examensproven kan ett läroämne som erbjuds på två nivåer endast ingå antingen som lång eller kort.
  • Om skribenten vill avlägga ett eller flera andra prov utöver de fem examensproven kan ett prov som erbjuds på två nivåer avläggas på annan nivå och tas med i examen.
  • Du kan kontrollera vilka ämneskombinationer som är möjliga för att avlägga examen med verktyget ILMO - se länkarna!

   Studentprov på olika nivå

   Åtminstone ett prov på lång nivå måste ingå i examen. Studentproven i finska, engelska och matematik erbjuds i två svårighetsgrader.

   • I Ålands lyceum läses läroämnet engelska på lång nivå.
   • I Ålands lyceum läses läroämnena franska, ryska, spanska och tyska på kort nivå.
   • Finska kan läsas som A-språk, B1- eller B3-språk.
    • Om du ämnar skriva studentprovet i finska på lång nivå bör du läsa finska som A-språk.
    • Om du ämnar skriva studentprovet i finska på medellång nivå förutsätts studier i finska som A- eller B1-språk.
    • Finska som B3-språk förbereder inte för studentprov i finska.
   • Läroämnet matematik kan läsas på kort eller lång nivå.

   Ämnesrealen

   Realproven är uppdelad på två olika provdagar. Vid samma skrivtillfälle (vår eller höst) kan du skriva endast ett ämne per dag, dvs maximalt två olika realämnen på två dagar vid ett skrivtillfälle.

   • Ena provdagen: biologi, filosofi, fysik, historia och psykologi
   • Andra provdagen: evangelisk luthersk religion/ortodox religion, geografi, hälsokunskap, kemi, livsåskådning och samhällslära

   Gymnasiestudier och komplettering

   Du får lägga till nya ämnen och lärokurser i din examen under tre examenstillfällen. Under dessa tre examenstillfällen bör du ha samlat ihop tillräckligt många ämnen och lärokurser för att avlägga din examen (fr.o.m. våren 2022 minst fem prov inklusive minst ett på lång nivå). 

   Ifall du inte har fått ihop de gymnasiestudier som krävs för avläggande av examen och har använt tre examenstillfällen, är det inte möjligt att byta lärokurs eller tillsätta nya ämnen till examen.

   • Undantag kan göras endast om det är frågan om att byta ut lång lärokurs mot kort lärokurs vid omtagning av ett underkänt prov (16 § 2 mom.). Du måste ändå alltid i din examen ha minst ett prov på lång nivå. 

   När du blir klar med dina gymnasiestudier och har avlagt de prov som krävs för studentexamen blir du student. Efter det kan du obegränsat komplettera din examen med prov i olika lärokurser, dvs nya ämnen eller nya provnivåer.