Grupphandledning

Ungefär varannan vecka har du schemalagd grupphandledning. För exakta tidpunkter, se schemat i Wilma.

På grupphandledartiden har du möjlighet att träffa din grupphandledare och diskutera aktuella skolfrågor. Det är viktigt att närvara vid dessa tillfällen. Om du är sjuk har du själv ansvar för att begära informationen från din grupphandledare.