Lusselotsen

Lusselotsen är en handbok för dig som går i Ålands lyceum. Lotsen är framtagen av skolans lärare för att skapa gemensamma modeller för skolarbetet och underlätta hur du som studerande kan få hjälp att ta dig an studierna i olika ämnen.

I häftet - som delats ut till alla studerande i period 1 och som också finns länkad på denna sida - finns modeller för hur du kan arbeta med olika uppgifter:

  • Hur blir tankar text?
  • Hur disponerar jag innehållet och planerar uppgifter i olika ämnen?
  • Vilka allmänna begrepp används i undervisning och provsammanhang?
  • Vilka ämnesspecifika modeller och frågeställningar måste jag ha koll på?
  • Hur hänvisar jag till källor?

En lots låter dig testa farleden på egen hand, men finns till hands ifall du behöver råd. Använd Lusselotsen om du behöver stöd i en skoluppgift och ha den alltid med dig på lektionerna. Tanken är att lotsen tränar och stärker din förmåga att tackla uppgifter som senare kommer att dyka upp i t.ex. studentexamensproven och i vidare studier på högskolenivå.

Lotsen får användas på utvärderingstillfällen: din lärare meddelar om du ska ta med din egen pappersversion eller om relevanta delar av lotsen kommer att finnas tillgängliga på papper eller digitalt.

Bilagor: