Lusselotsen

Lusselotsen är en handbok för dig som går i Ålands lyceum. Lotsen är framtagen av skolans lärare för att skapa gemensamma modeller för skolarbetet och underlätta studierna i olika ämnen.

I handboken - som delas ut till alla studerande i period 1 och som också finns länkad på denna sida - finns modeller för hur du kan arbeta med olika uppgifter:

  • Hur blir tankar text?
  • Hur disponerar du innehållet och planerar uppgifter i olika ämnen?
  • Vilka allmänna begrepp används i undervisning och provsammanhang?
  • Vilka ämnesspecifika modeller och frågeställningar måste du ha koll på?
  • Hur hänvisar du till källor?

En lots låter dig testa farleden på egen hand, men finns till hands ifall du behöver råd. Använd Lusselotsen om du behöver stöd i en skoluppgift och ha den alltid med dig på lektionerna. Tanken är att lotsen stärker din förmåga att tackla uppgifter som senare kommer att dyka upp i t.ex. studentexamensproven och i vidare studier på högskolenivå.

Lotsen får användas vid utvärderingstillfällen. Din lärare meddelar om du ska ta med din egen pappersversion eller om relevanta delar av lotsen kommer att finnas tillgängliga på papper eller digitalt.