Anhållan om ledighet

Du anhåller om ledigt genom att fylla i en blankett, se Dokument.

Anhållan innefattar följande steg:

  1. Ta hem den utskrivna blanketten och fyll i nödvändig information, inklusive underskrift av en vårdnadshavare (om du inte är myndig).
  2. Därefter kontaktar du berörda lärare som dokumenterar om ledighet kan/inte kan beviljas från aktuell lektion på blanketten.
  3. Den fullständigt ifyllda blanketten lämnas till din grupphandledare eller rektor (se nedan).

För den skriftliga anhållan gäller följande:

  • För en till två dagars ledighet lämnas blanketten till grupphandledaren minst en vecka i förväg.
  • För längre ledighet lämnas blanketten till rektor minst två veckor i förväg.

Ledighet kan beviljas under förutsättning att respektive ämneslärare givit sitt godkännande. Efter godkännande registrerar grupphandledare/rektor den beviljade ledigheten i Wilma.

Du beviljas i regel inte ledighet från skolarbetet för längre tid än fem arbetsdagar.

Observera att skolan inte är skyldig att ordna alternativa omtagningstillfällen om du pga. ledighet för bl.a. resor inte haft möjlighet att delta i ordinarie examinastionstillfälle. Efter varje provperiod ordnas som regel ett omtagningstillfälle.