Anhållan om ledighet

Ledighet omfattande 1–2 dagar kan beviljas av den studerandes grupphandledare. Skriftlig anhållan ska lämnas in minst en vecka på förhand.

Längre ledigheter beviljas endast undantagsvis efter särskild prövning och efter samråd med vårdnadshavare och berörda. För längre ledigheter ska studerande minst två veckor i förväg lämna in en skriftlig anhållan till Ålands lyceums rektor. Innan rektor tar beslut ska berörda lärare höras.

Beslut om beviljande av ledighet meddelas av grupphandledare eller rektor genom en anteckning i Wilmas lektionsanteckningar.

OBS! För studerande vid Ålands yrkesgymnasium som läser HUTH-kurser på lyceet gäller andra regler - läsa mer på HUTH-sidorna för ÅYG eller på baksidan av blanketten nedan!

Läs mer om vilka regler som gäller för närvaro och frånvaro samt ledighet från skolan här!