Blanketter vid Ålands lyceum

Lyceets studerande kan skriva ut följande blanketter (se menyn):

  • Anhållan om ledighet
  • Anhållan om tentamensrätt
  • Anhållan om tillgodoräknande och validering av kunnande

Blanketterna finns också att hämta i studiehandledarentrén.