Anhållan om tentamensrätt

Anhållan om tentamensrätt ska lämnas in inom utsatt tid varje period - se Arbetskalendern för datum.
Grundregeln är att en kurs/ett studieavsnitt kan tenteras endast i den period där den/det finns på schemat. Läs mer under fliken Studier.

Prorektor meddelar berörda studerande om de har beviljats tentamensrätt per e-post ca en vecka in i aktuell period.