Lise Meitner-dagarna

Vad?

Svenska Fysikersamfundet och Svenska Natinalkommittén för fysik ordnar Lise Meitner-dagarna med målet att låta ungdomar möta aktuell och intressant fysik i ämnets hela bredd bl.a. för att stimulera fler att söka till naturvetneskapliga och tekniska högskoleutbildningar i framtiden.

Var?

Alba Nova i Stockholm, Sverige.

När?

I november varje år.

Vem?

Intresserade naturvetare; lyceet har två platser (för en kille och en tjej).

Hur?

Berörda lärare informerar om evenemanget och intresseanmälan under läsåret.

Kommentar

En chans att bekanta sig med forskning och studier inom fysik, samt träffa naturvetenskapligt intresserade studerande från hela Sverige!