Studerandehälsan

Skolans undervisning och verksamhet sporrar dig att ta ansvar för ditt eget välbefinnande och hälsa.

Du har rätt till kontinuerlig, gratis studerandevård via Studerandehälsan, som utgör en del av Ålands hälso- och sjukvård. Skolan samarbetar med Studerandehälsan och vårdnadshavarna för att förebygga otrygghet och främja trivsel och hälsa.

Studerandehälsan finns på Neptunigatan 21. Där finns tillgång till:

  • skolhälsovårdare
  • skolkurator
  • skolpsykolog
  • skolläkare
  • preventivmedelsrådgivning
     
  • Du kan också träffa en skolhälsovårdare obokad på drop-in-tiden kl. 9-11 varje dag.

Det är viktigt att du håller avtalade tider. Om du måste avboka din tid ska det ske senast 24 timmar innan den bokade tiden. Uteblivet eller för sent avbokat besök debiteras med faktura. Avgiften uppbärs inte om det finns en godtagbar orsak till att den reserverade tiden inte har avbokats i tid, så som t.ex. sjukdom. Den studerande bör dock vara sjukanmäld till skolan

För mer information och kontaktuppgifter, se länk.