Lokaler vid Ålands yrkesgymnasium

Skolbyggnader

Verksamheten vid Ålands yrkesgymnasium sker på fyra adresser:

Lärarrum och kansli

I alla fyra skolbyggnader finns lärarrum och kansli.

Kansliet är öppet under hela skoldagen för att betjäna dig i praktiska ärenden.

Bibliotek

Ålands gymnasiums bibliotek är för studerande, lärare och personal vid Ålands yrkesgymnasium och Ålands lyceum.

Utrymmen för undervisning

Följande utrymmen finns tillgängliga för undervisning

  • lektionssalar
  • datasalar
  • verkstäder
  • kök
  • grupprum/konferensrum
  • hörsal
  • auditorier.