Lokaler vid Ålands yrkesgymnasium

Skolbyggnader

Verksamheten vid Ålands yrkesgymnasium sker på fyra adresser:

 • Neptunigatan 6
 • Neptunigatan 19
 • Östra Skolgatan 2
 • Strandgatan 1

Lärarrum och kansli

I alla fyra skolbyggnader finns lärarrum och kansli.

Kansliet är öppet under hela skoldagen för att betjäna dig i praktiska ärenden.

Bibliotek

Ålands gymnasiums bibliotek är för studerande, lärare och personal vid Ålands yrkesgymnasium och Ålands lyceum.

Utrymmen för undervisning

Följande utrymmen finns tillgängliga för undervisning

 • lektionssalar
 • datasalar
 • verkstäder
 • kök
 • grupprum/konferensrum
 • hörsal
 • auditorier.