Avgifter och ersättningar

Studiematerial

För varje studiehelhet får du veta vilken litteratur som ska användas av din ämneslärare. Läromedel och annat studiematerial betalar du själv och skaffar enligt lärarens anvisningar i början av studieavsnittet. Kostnader för intyg, behörigheter och vissa examina kan tillkomma.

För årskurs 1 som inleder studierna höstterminen 2023 är studierna kostnadsfria åtminstone vad gäller läromedel, verktyg och motsvarande utrustning.

Klädsel

Information om eventuella kostnader för yrkeskläder och utrustning får du av din yrkeslärare.

Studiestöd

För att erhålla fullt studiestöd måste du studera på heltid. Studerande ska följa planerad studietakt.

  • Är du skriven på Åland och har fyllt 17 år söker du studiestöd hos AMS, tfn. 25501.
  • Är du skriven i Finland ska du vända dig till FPA för att söka studiestöd.
  • Är du skriven i Sverige vänder du dig till CSN för att söka studiestöd.

För mer information om studiestöd - se länkar.

Reseersättning

Om du under läsåret åker buss mellan hemmet och skolan och din resväg är 5 km eller längre, betalas resorna av Ålands yrkesgymnasium. Kontakta kansliet för vidare information om reseersättning. Vid avbrutna eller avslutade studier måste du lämna tillbaka busskortet till kansliet.

Bostadstillägg

Studerande kan anhålla om bostadstillägg från AMS. Kontakta Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, Nygatan 5, tfn. 25501, för närmare upplysningar eller läs AMS webbplats. Se länkar.