Studerande i behov av stöd

Om du har diagnostiserad funktionsnedsättning, till exempel läs- och skrivsvårigheter, har du rätt att få dina svårigheter beaktade i såväl undervisningen vid lyceet som i studentexamen. Identifiering av stödbehov kan också grunda sig på pedagogiska dokument och utlåtanden från grundskolan.

Skolan har en ansvarig lärare för studerande i behov av stöd: Anne Almkvist. Kontakta henne per e-post (fornamn.efternamn@gymnasium.ax).

Lämna in pedagogiskt underlag eller intyg

Har du pedagogiskt underlag eller intyg ska du så fort som möjligt lämna det till Anne. Hon diskuterar därefter möjliga specialarrangemang med dig och informerar berörda lärare. Det är dock alltid du själv som avgör om du vill utnyttja möjligheten till specialarrangemang.

  • Observera att underlag och intyg inte automatiskt överförs mellan grundskolan och gymnasiet!

Handlingsplan

Ålands lyceum har utarbetat en handlingsplan för dig som är i behov av stöd. Därutöver finns det ett antal styrdokument och handlingsplaner som beskriver hur skolan arbetar för att stötta den som upplever olika typer av svårigheter eller har specifika behov. För mer information, se Dokument.

Informationstillfälle

Allmän information om hur läs- och skrivsvårigheter samt andra behov av stöd beaktas i Ålands lyceum och i examen ges till alla ettor i början av höstterminen och på mötet för vårdnadshavare till studerande i årskurs 1 som hålls i september.