Studentexamensvitsord

Laudatur (L) 7 poäng/röster
Eximia cum laude approbatur (E) 6 poäng/röster
Magna cum laude approbatur (M) 5 poäng/röster
Cum laude approbatur (C) 4 poäng/röster
Lubenter approbatur (B) 3 poäng/röster
Approbatur (A) 2 poäng/röster
Improbatur (I) 0 poäng/röster