Studentexamensvitsord

Följande vitsord ges för varje enskilt ämnesprov i studentexamen: 

Laudatur (L) 7 poäng
Eximia cum laude approbatur (E) 6 poäng
Magna cum laude approbatur (M) 5 poäng
Cum laude approbatur (C) 4 poäng
Lubenter approbatur (B) 3 poäng
Approbatur (A) 2 poäng
Improbatur (I) 0 poäng

Totala antalet poäng beaktas om det blir aktuellt med kompensation av ett underkänt prov - läs mer under relevant rubrik i menyn.