Studerandevårdsgrupp

I skolan finns en studerandevårdsgrupp bestående av:

  • rektor
  • ansvarig lärare för studerande i behov av stöd
  • logoped
  • lärarrepresentant
  • skolhälsovårdare
  • skolkurator
  • skolpsykolog
  • studiehandledare

Gruppen möts regelbundet under läsåret och samarbetar vid behov med andra aktörer, t.ex. Ungdomslotsarna, BUP och Polisen.

Ta gärna kontakt med någon i gruppen eller en lärare om du är fundersam kring något som berör ditt eget eller dina medstuderandes mående - allt behandlas konfidentiellt.