Närvaro och frånvaro

De studerande har närvaroplikt, det vill säga du ska delta i lektioner och lärande i arbete samt när andra aktiviteter finns på ditt schema. Vid nätstudier och distansundervisning innebär närvaroplikten att du ska lämna in arbeten enligt fastställt schema.

Sista datum för inlämningsuppgifter, anmälan till prov och dylikt måste respekteras. Alla kan drabbas av sjukdom, så ett gott råd är därför att inte vänta till den absolut sista inlämningsdagen.

Sjukanmälan ska du göra till kansliet varje dag under sjukdomstiden. Under LIA ska både praktikplatsen och skolan meddelas. Om du måste gå hem under dagen ska du kontakta kansliet och/eller läraren.

Så här följer vi upp frånvaro

  1. All frånvaro ska anmälas av den studerande eller av en vårdnadshavare till skolan.
  2. All frånvaro förs in i skolans frånvaroregister, det vill säga det förs in på Wilma.
  3. Om den studerande är frånvarande från skolarbetet eller från LIA/praktik längre än tre dagar på grund av sjukdom ska ett hälsovårdar- eller läkarintyg uppvisas. I vissa fall även vid kortare frånvaro.
  4. Frånvaro ska vid behov kompenseras enligt lärarnas bedömning. Även giltig frånvaro kan behöva kompenseras för att godkänt vitsord i kursen ska uppnås. Hur frånvaron ska kompenseras tar ämneslärare och grupphandledare ställning till i varje enskilt fall.
  5. Studeranden tar själv kontakt med ämnesläraren och grupphandledaren för att komma överens om vilka lösningar som är de bästa.
  6. Grupphandledaren kontrollerar frånvaron för sin grupp/klass åtminstone varje vecka. Ämnesläraren kontaktar grupphandledaren vid en studerandes upprepade frånvaro.
  7. Om en studerande har ogiltig frånvaro i frånvaroregistret så tar grupphandledaren kontakt med den studerande och diskuterar orsaken till frånvaron och meddelar att ogiltig frånvaro inte tolereras.
  8. Om den studerande har upprepade tillfällen med sjukdom av oklara orsaker rekommenderar grupphandledaren den studerande att snarast kontakta Studerandehälsan för att underlätta för den studerande att reda ut situationen.

Förseningar

Om du är försenad ska du infinna dig så snart som möjligt. Försening av giltig orsak, till exempel trafikproblem, noteras vid förseningsregistreringen i Wilma.

Anhållan om ledigt

I regel beviljas inte ledigheter som sträcker sig utöver loven. Av särskilda skäl kan ledighet dock beviljas. Se länken nedan för att läsa mer om vad som gäller vid anhållan om ledighet vid Ålands yrkesgymnasium.