Yrkesrådet för närvårdare och barnledare

Medlemmar i yrkesrådet för närvårdare och barnledare för tiden 1.8.2023-31.7.2026:

Ordförande

  • Monika Sawicki, ordförande

Branschrepresentanter

  • Micha Lindholm
  • Patrik Eriksson 
  • Alina Majgren
  • Ilona Sjöberg

Föredragande

  • Erika Eriksson

Representanter från lärarkåren

  • Lotta Nordberg
  • Jonas Gripenberg (serkreterare)

Studeranderepresentanter

  • Ida Johansson (BLU)
  • Amanda Uotinen (NVA)