Utbyten och tävlingar

Som studerande vid Ålands lyceum har du möjlighet att delta i en rad olika utbyten och tävlingar. Skolan erbjuder språkutbyten där studerande får lära sig språket i autentisk miljö samt ta del av en annan kultur. Dessutom deltar representanter från skolan i årligt återkommande konferenser och tävlingar.

Läs mer om de olika möjligheterna i menyn och kontakta berörd ämneslärare för mer information!