TI-Nspire CX CAS

I lång matematik använder ni programvaran TI-Nspire CX CAS Student Software som installeras i datorn. Räknaren används i såväl undervisningen som i de digitala proven, både i skolans egna prov och i studentprovet. 

En bilaga kring användningen av CAS finns med i det antagningsbesked som du fick från skolan innan start. Läs bilagan och prata med din lärare i matematik om något är oklart.

Nedan finns länkar till ytterligare information om räknaren, länk för att ladda ner den digitala licensen samt formulär för hur du frigör en licens om du eventuellt byter dator eller vill överlåta din licens till någon annan.