WiFi

Du är välkommen att koppla upp dig med din privata mobil, surfplatta eller dator till Ålands gymnasiums WiFi-nät. Du ska använda det WiFi-nät som heter AG_BYOD.

IKT-handledaren ger dig inloggningsuppgifterna vid skolstarten.

  • Ålands gymnasiums användarregler för IT-resurser gäller även då du är uppkopplad med din privata utrustning till vårt trådlösa nät.
  • Användarreglerna måste godkännas av alla studerande. Se länkar. Godkännandet sker i samband med studieanmälan i början av höstterminen.
  • All nättrafik loggas.