Utbyte med skola i Frankrike

Vad?

Socialt, kulturellt och språkligt utbyte med skolor i Paris

Var?

Svenska skolan i Paris och lycéet Saint Dominique

När?

Årligen fr.o.m. 2007. En veckas besök till Åland i januari och till Paris i maj (kan variera).

Vem?

Ca 15 studerande från lyceet, främst sådana som läst franska men i mån av plats kan andra intresserade få komma med.

Hur?

Franskastuderande från lyceet besöker Paris och studerande från Paris besöker lyceet.

Övrigt

De åländska studerandena bor i fransk (eller svensk) familj i Paris, tar del av undervisningen på förmiddagarna och besöker sevärdheter på eftermiddagarna. Kvällarna tillbringas med familjen så att de studerande får möjlighet att konversera / förbättra sin franska.
De franska studerandena däremot utför sin arbetspraktik under sin vecka här. De besöker skolan på förmiddagen och jobbar på eftermiddagen. Kvällarna likaså med familjen.

OBS: Du betalar flygresan själv.

Kommentar

Utbytet är berikande - man får komma ut i världen på ett annorlunda sätt!

För deltagande i utbyte inklusive fullgjorda arbetsuppgifter beskrivna i läroplanen i Wilma ges:

  • en kurs i kategorin Temastudier: TS03b (LP2016)
  • ett internt studieavsnitt à 2 sp: SUI (LP2021)