Lärarnas arbetsrum & ämnen

För de olika arbetsrummens placering, se menyn: Kartor.

VS032a Idrott och hälsokunskap
Karlsson-Kronström Michaela hälsokunskap, idrott
Lundberg Birgitta hälsa och idrott, hälsokunskap, idrott
Smulter Kenneth hälsa och idrott, hälsokunskap, idrott
Törnroos Fredrik hälsa och idrott, hälsokunskap, idrott
VS134-5 Humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen
Bergroth Gisela filosofi, historia, psykologi, religion
Björkqvist Jessika filosofi, livsåskådning, psykologi, religion
Casén Anders samhällskunskap
Dolke Kim lärandestrategi, religion, psykologi
Gunell Michael historia, samhällskunskap
Holmström Staffan filosofi, psykologi, religion
Högback Cecilia historia, samhällskunskap
Högnäs Elis historia, samhällskunskap
Nordman Dan historia
VS027 Naturvetenskaper och matematik
Bergroth Hilda biologi, kemi
Eklöw Johnny fysik, matematik
Krogell Solveig kemi
Lillie Alexandra fysik, matematik
Lindqvist Björn fysik, matematik
Lundin Robin fysik, matematik
Nordqvist Johanna biologi, kemi
Nyvall Elin kemi, matematik
Rydell Tom fysik, matematik
Sumelius-Nordin Hannah geografi
VS312 Bildkonst
Reuter-Lindén Tanja bildkonst
VS305 Svenska och IT
Almkvist Anne svenska och litteratur; ansvarig för studerande med särskilda behov
Back Ulrika svenska och litteratur
Haldin Dan IT
Johansson Eva svenska och litteratur
Wennström Stig svenska och litteratur
VS045 Språk
Dahlblom-Mattsson Ann-Kristin finska, tyska
Kaunismaa Maria finska, ryska
Meriläinen Irma finska
Westerholm Maria finska, tyska
VS046 Språk
Enroos Helena spanska
Gref Sara engelska, spanska
Karlsson Janne engelska
Melander Magnus engelska, svenska och litteratur
Nordlund Birgitta engelska, franska
Waller Tove engelska, franska

Musiklärare Lars Sundblom och Arn-Henrik Blomqvist, lärare i teater och drama,  har inte arbetsrum på lyceet men kan nås via uppgifterna under "Sök personal".