Lärarnas arbetsrum & ämnen

  • För de olika arbetsrummens placering, se menyn: Kartor!
  • För kontaktuppgifter till lärarna (telefonnummer), använd sökfunktionen eller "Sök personal" i Studnet!

Estetiska ämnen & IT

Rum VS312 (bildkonstsal)/ VS135
Reuter-Lindén Tanja bildkonst
Rum VS027
Högstrand Martin musik, matematik
Rum VS048
Haldin Dan informationsteknik

Lärare i teater och drama,  Petronella Wester, har inget arbetsrum på lyceet men kan nås via uppgifterna under "Sök personal".

Humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen

Rum VS134
Bergroth Gisela filosofi, historia, psykologi, religion
Dolke Kim religion, psykologi
Holmström Staffan filosofi, psykologi, religion
Högback Cecilia historia, samhällskunskap
Nordman Dan historia
Rum VS135
Björkqvist Jessika filosofi, livsåskådning, lärandestrategi, psykologi, religion, samhällskunskap, Studera starkt
Casén Anders samhällskunskap
Ekblom Jonas historia, samhällskunskap
Högnäs Elis historia, samhällskunskap

Idrott och hälsokunskap

Rum VS032a
Gustafsson Josefine hälsa och idrott, hälsokunskap, idrott
Lundberg Birgitta hälsa och idrott, hälsokunskap, idrott
Smulter Kenneth hälsa och idrott, hälsokunskap, idrott
Törnroos Fredrik hälsa och idrott, hälsokunskap, idrott, Studera starkt

Naturvetenskaper och matematik

Rum VS027
Bergroth Hilda biologi, kemi
Eklöw Johnny fysik, matematik
Hemmingsson Robin fysik, matematik
Högstarnd Martin matematik, musik
Lilie Alexandra fysik, matematik
Lindqvist Björn fysik, matematik
Nordqvist Johanna biologi, geografi, kemi
Nyvall Elin kemi, matematik
Rydell Tom fysik, matematik
Sumelius-Nordin Hannah geografi, historia

Språk

Rum VS045
Dahlblom-Mattsson Ann-Kristin finska, tyska
Kaunismaa Maria finska, ryska
Westerholm Maria finska, tyska
Rum VS046
Enroos Helena spanska, svenska som andraspråk
Gref Sara engelska, spanska
Karlsson Janne engelska
Melander Magnus engelska, svenska och litteratur
Nordlund Birgitta engelska, franska
Waller Tove engelska, finska, franska

Svenska och litteratur

Rum VS305
Almkvist Anne svenska och litteratur;
ansvarig för studerande i behov av stöd
Back Ulrika svenska och litteratur
Johansson Eva svenska och litteratur
Wennström Stig svenska och litteratur