Studentprovsresultat

Proven korrigeras först preliminärt av lyceets lärare och de preliminära resultaten publiceras i Wilma.

Studentexamensnämnden gör den slutliga bedömningen och resultaten skickas till Ålands lyceum senast den 23 november (höstens skrivningar) respektive 25 maj (vårens skrivningar). Även dessa resultat publiceras i Wilma.