Gemensamma ämnen

I studierna vid ÅYG ingår gemensamma examensdelar som innehåller gemensamma ämnen (GEM) på alla utbildningsprogram. För den som har valt HUTH utgår en stor del av dem. För alla utbildningsprogram förutom utbildningarna inom social- och hälsovårds- samt sjöfartsbranschen läses majoriteten av de gemensamma ämnena under fem GEM-ämnesperioder, två perioder i årskurs ett och två samt en period i årskurs tre. De gemensamma ämnena bedöms i skalan 1-5 (underkänt vitsord bedöms med U och en avbruten kurs bedöms med A).

Examensdelar och ämnesindelning

Kunnande i kommunikation och interaktion 16 kp/17 kp närvårdare/14 kp sjöfart (kp=kompetenspoäng)

 • Kommunikation och interaktion i svenska, 6 kp (sjöfart 5 kp)
 • Kommunikation och interaktion i engelska, 6 kp
 • Kommunikation och interaktion på ett valbart språk: finska/spanska/utveckla din svenska, 2 kp (finska, 2 kp för närvårdare, valbart språk utgår för sjöfart)
 • Verksamhet i den digitala miljön, 2 kp
 • Konst och kreativt uttryck, 1 kp (enbart för närvårdare och sjöfart)

Kunnande i matematik och naturvetenskaper, 8 kp/ 9 kp sjöfart

 • Matematik och tillämpad matematik, 6 kp (sjöfart, 7 kp)
 • Fysikaliska och kemiska fenomen: fysik och kemi, 2 kp

Kunnande om samhälle och arbetsliv, 11 kp/10 kp närvårdare/12 kp sjöfart

 • Att verka i samhället och som medborgare, 2kp (sjöfart 3 kp)
 • Att verka i arbetslivet, 1 kp (närvårdare 2 kp)
 • Färdigheter i studie- och karriärplanering, 1 kp
 • Företagsverksamhet och företagsinriktad verksamhet, 1 kp
 • Upprätthållande av arbetsförmåga, 5 kp (närvårdare 3 kp)
 • Främjande av hållbar utveckling, 1 kp

HUTH-studerande

Den som har valt HUTH läser följande GEM-ämnen:

 • Verksamhet i den digitala miljön (2 kp) 
 • Att verka i arbetslivet (1 kp)
 • Färdigheter i studie- och karriärplanering (1 kp)
 • Företagsverksamhet och företagsinriktad verksamhet (1 kp)
 • Upprätthållande av arbetsförmåga (5 kp).