Bibliotheca - Ålands gymnasiums bibliotek

Ålands gymnasiums bibliotek betjänar studerande, lärare och personal. Vår bibliotekarie heter Virginija Steiner. 

Ålands gymnasiums bibliotek består av:

  • ett huvudbibliotek Bibliotheca i lyceet på Västra Skolgatan
  • ett filialbibliotek i yrkesgymnasiet på Strandgatan 1
  • ett filialbibliotek i yrkesgymnasiet på Neptunigatan 19

Bibliotheca är öppet hela skoldagen kl. 8:00 - 16:00.

Vi uppmuntrar också dig som är låntagare att utnyttja självutlåningsmöjligheterna när bibliotekarien inte är på plats.