Infotimmar

På onsdagar kl. 14:30 - 15:15 ges information om sådant som berör

  • studier vid Ålands lyceum
  • studentskrivningarna
  • vidare studier efter gymnasiet
  • yrken, aktualiteter, projekt mm.

Infotimmarna är antingen obligatoriska eller valfria.

De valfria infotimmarna - ditt eget ansvar står i fokus!

Information om vad som händer på infotimmen skickas som regel ut per e-post till berörda, men det är viktigt att du alltid kontrollerar aktuellt program senast veckan innan. Se menyn för det periodvisa programmet.

  • Undvik att boka in privata ärenden på infotimmen.
  • Skolans arbetsdag pågår mellan 8:00 och 16:00. 

Viktiga infotimmar för dig som går i åk 2 eller 1...

Inför det individuella samtalet med studiehandledaren i åk 3 i oktober, november eller december ska du ha tagit del av de infotimmarna som berör sådana studier och länder som intresserar dig. Specifika infotimmar hålls för studier på Åland och fastlandet, studier i Sverige, studier i annat nordiskt land och studier i engelskspråkiga länder. Det förutsätts att du är bekant med utbildnings- och antagningssystemen i det land/länder där du har för avsikt bedriva dina fortsatta studier i. I samtalet på åk 3 finns ingen tid att informera enskilt om antagningssystemen. Sålunda bör du gå på dessa infotimmar senast i åk 2.