Infotimmar

På onsdagar kl. 14:30 - 15:15 ges information om sådant som berör

 • studier vid Ålands lyceum
 • studentskrivningarna
 • vidare studier efter gymnasiet
 • yrken, aktualiteter, projekt mm.

Infotimmarna är antingen obligatoriska eller valfria:

 • De obligatoriska infotimmarna - du kompenserar ev frånvaro med deltagande i nytt tillfälle eller skriftlig inlämningsuppgift!
 • De valfria infotimmarna - ditt eget ansvar står i fokus!

Information om vad som händer på infotimmen skickas som regel ut per e-post till berörda, men det är viktigt att du alltid kontrollerar aktuellt program senast veckan innan. Se menyn för det periodvisa programmet.

 • Undvik att boka in privata ärenden på infotimmen.
 • Skolans arbetsdag pågår mellan 8:00 och 16:00. 

Viktiga infotimmar för dig som går i åk 2 eller 1...

Inför det individuella samtalet med studiehandledaren i åk 3 i oktober, november eller december ska du ha tagit del av de infotimmarna som berör sådana vidarestudier och utbildningsländer som intresserar dig.

Specifika infotimmar hålls för

 • studier på Åland och fastlandet
 • studier i Sverige
 • studier i andra länder (främst Norden och engelskspråkiga länder)

Det förutsätts att du är bekant med utbildnings- och antagningssystemen i det land/länder där du har för avsikt bedriva dina fortsatta studier. I samtalet på åk 3 finns ingen tid att informera enskilt om antagningssystemen. Sålunda bör du gå på dessa infotimmar senast i åk 2.