Infotimmar

På onsdagar kl. 14:30 - 15:15 ges information om sådant som berör

  • studier vid Ålands lyceum
  • studentskrivningarna
  • vidare studier efter gymnasiet
  • yrken, aktualiteter, projekt mm.

Infotimmarna är antingen obligatoriska eller valfria - ditt eget ansvar står i fokus!

Information om vad som händer på infotimmen skickas som regel ut per e-post till berörda, men det är viktigt att du alltid kontrollerar aktuellt program senast veckan innan. Se menyn för det periodvisa programmet.

Som regel ska du undvika att boka privata ärenden på infotimmen, som är normal skoltid och närvaroplikt alltså råder.

Viktiga infotimmar för dig som går i åk 2 eller 1...

Innan det individuella samtalet med studiehandledaren i åk 3 ska du ha tagit del av samtliga presentationer som berör vidare studier i Sverige och Finland på infotimmarna: det förutsätts att du är bekant med utbildnings- och antagningssystem till högskolan då det inte finns tid att informera enskilt om detta på samtalet under det avslutande läsåret.

Sålunda bör du gå på dessa infotimmar senast i åk 2!