Infotimmar

På onsdagar kl. 14:30 - 15:15 ges information om sådant som berör

  • studier vid Ålands lyceum
  • studentskrivningarna
  • vidare studier efter gymnasiet
  • yrken, aktualiteter, projekt mm.

Infotimmarna är antingen obligatoriska eller valfria.

De valfria infotimmarna - ditt eget ansvar står i fokus!

Information om vad som händer på infotimmen skickas som regel ut per e-post till berörda, men det är viktigt att du alltid kontrollerar aktuellt program senast veckan innan. Se menyn för det periodvisa programmet.

Som regel ska du undvika att boka privata ärenden på infotimmen. Gängse skoltid varje dag är mellan 8.00 och 16.00. 

Viktiga infotimmar för dig som går i åk 2 eller 1...

Inför det individuella samtalet med studiehandledaren i åk 3 i oktober, november eller december ska du ha tagit del av de infotimmarna som berör sådana studier och länder som intresserar dig. Specifika infotimmar hålls för studier på Åland och fastlandet, studier i Sverige, studier i annat nordiskt land och studier i engelskspråkiga länder. Det förutsätts att du är bekant med utbildnings- och antagningssystemen i det land/länder där du har för avsikt bedriva dina fortsatta studier i. I samtalet på åk 3 finns ingen tid att informera enskilt om antagningssystemen. Sålunda bör du gå på dessa infotimmar senast i åk 2!