Kontaktpersoner

Sök
Enhet
Kategori
 • Ålands yrkesgymnasium
Schemasamordnare, antagningshandläggare
 • Östra skolgatan 2 Kansli och administration
+358-18 536 508

Tjänstledig fram till 14.3.2020

 • Ålands gymnasium
Assistent
+358-18 536 557
 • Ålands yrkesgymnasium
Specialklasslärare
 • Yrkesinriktad specialundervisning
+358-18 536 546
 • Ålands yrkesgymnasium
Tf lektor i maskinämnen
 • Sjöfartsgymnasiet
+358-18 536 664
 • Ålands yrkesgymnasium
Lektor i köksämnen
 • Hotell- och restaurangbranschen
+358-18 536 616
 • Ålands lyceum
Lektor i svenska och litteratur
+358-18 536 318

Ansvarig för studerande i behov av särskilt stöd.

 • Ålands gymnasium
Vaktmästare, centrallagret
 • Vaktmästeri
+358-18 536 534
 • Ålands lyceum
Lektor i svenska och litteatur
+358-18 536 315
 • Ålands yrkesgymnasium
Timlärare, däcksämnen
 • Sjöfartsgymnasiet
+358-18 536 662
 • Ålands yrkesgymnasium
Lektor i matematik, fysik och kemi
 • Allmänna ämnen Östra skolgatan 2
+358-18 536 410
 • Ålands lyceum
Lektor i filosofi, historia, religion och psykolog
+358-18 536 316
 • Ålands yrkesgymnasium
Timlärare i biologi
+358-18 536 309
 • Ålands gymnasium
IT-assistent
 • IT-avdelningen
+358-18 536 543
 • Ålands yrkesgymnasium
Timlärare i finska
 • Allmänna ämnen Östra skolgatan 2
+358-18 536 410
 • Ålands yrkesgymnasium
Lektor i matematik
 • Allmänna ämnen Östra skolgatan 2
+358-18 536 410