Kontaktpersoner

Sök
Enhet
Kategori
 • Ålands gymnasium
Vaktmästare, centrallagret
 • Vaktmästeri
+358-18 536 534
 • Ålands gymnasium
IKT-handledare
 • IT-avdelningen
+358-18 536 543
 • Ålands lyceum
Studiekoordinator
 • Ålands lyceum
+358-18 536 300
 • Ålands yrkesgymnasium
Studiekoordinator, sjöfart
 • Neptunigatan 6 Kansli och administration
+358-18 536 650
 • Ålands gymnasium
antagningshandläggare
 • Centralförvaltningen
+358-18 536 507

Antagningshandläggaren är tillgänglig under följande tider:

 • Ålands yrkesgymnasium
Utbildningsplanerare
 • Neptunigatan 19 Kansli och administration
+358-18 536 506
 • Ålands lyceum
Studiehandledare
+358-18 536 304
 • Ålands yrkesgymnasium
Lektor, bygg
 • Byggnadsbranschen
+358-18 536 519
 • Ålands yrkesgymnasium
Biträdande rektor Östra skolgatan
 • Östra skolgatan 2 Kansli och administration
+358-18 536 401
 • Ålands yrkesgymnasium
Tf Platsansvarig
 • Neptunigatan 19 Kansli och administration
+358-18 536 504
 • Ålands yrkesgymnasium
Skolvärd, Neptunigatan 19
 • Neptunigatan 19 Kansli och administration
+358-18 536 502
 • Ålands gymnasium
Vik. Studieregisteradministratör
 • IT-avdelningen
+358-18 536 213
 • Ålands lyceum
Logoped
 • Ålands lyceum
+358-18 536 314
 • Ålands yrkesgymnasium
Studiehandledare
 • Neptunigatan 19 Kansli och administration
+358-18 536 503
 • Ålands gymnasium
Systemansvarig
 • IT-avdelningen
+358-18 536 430