Kontaktpersoner

Enhet
Kategori
Ålands yrkesgymnasium
Specialklasslärare
Yrkesträningsprogrammet
+358-18 536 546
Ålands yrkesgymnasium
Timlärare i maskinämnen
Sjöfart
+358-18 536 664
Ålands yrkesgymnasium
Lektor i köksämnen
Restaurang- och cateringbranschen
+358-18 536 615

Övriga arbetsuppgifter

Programledare kockutbildningen

Ålands lyceum
Lektor i svenska och litteratur
+358-18 536 315
Ålands gymnasium
Vaktmästare, centrallagret
Vaktmästeri
+358-18 536 534
Ålands yrkesgymnasium
Lektor, fordon
Bilbranschen
+358-18 536 530
Ålands lyceum
Lektor i svenska och litteratur
+358-18 536 315
Ålands yrkesgymnasium
Lektor i matematik, fysik och kemi
Östra skolgatan 2, Gemensamma ämnen
+358-18 536 410
Ålands lyceum
Lektor i filosofi, historia, religion och psykolog
+358-18 536 316
Ålands lyceum
Timlärare i biologi
+358-18 536 309
Ålands gymnasium
IT-assistent
IT-avdelningen
+358-18 536 543
Ålands gymnasium
Tf. Utbildningsplanerare
IT-avdelningen
+358-18 536 201
Ålands lyceum
Vik.Lektor i psykologi,religon och filosofi
+358-18 536 320
Ålands yrkesgymnasium
Timlärare i finska
Östra skolgatan 2, Gemensamma ämnen
+358-18 536 409
Ålands yrkesgymnasium
Lektor i matematik
Östra skolgatan 2, Gemensamma ämnen
+358-18 536 409

Övriga arbetsuppgifter

Programledare GEM-ämnen

Ålands yrkesgymnasium
Utbildare chaufförsutbildning, yrkeskompetens
Kursverksamhet
+358-18 536 531
Ålands lyceum
Studiekoordinator
Ålands lyceum
+358-18 536 300
Ålands yrkesgymnasium
Timlärare i maskin- och produktionsteknik
Maskin- och produktionsteknik
+358-18 536 522
Ålands yrkesgymnasium
Studiekoordinator, sjöfart
Neptunigatan 6, Kansli och administration
+358-18 536 650
Ålands lyceum
lektor i finska och tyska
+358-18 536 312