Kontaktpersoner

Sök
Enhet
Kategori
 • Ålands yrkesgymnasium
Specialklasslärare
 • Yrkesträningsprogrammet
+358-18 536 546
 • Ålands yrkesgymnasium
Tf lektor i maskinämnen
 • Sjöfart
+358-18 536 664
 • Ålands yrkesgymnasium
Lektor i köksämnen
 • Restaurang- och cateringbranschen
+358-18 536 616
 • Ålands lyceum
Lektor i svenska och litteratur
+358-18 536 315

Ansvarig för studerande i behov av stöd

 • Ålands gymnasium
Vaktmästare, centrallagret
 • Vaktmästeri
+358-18 536 534
 • Ålands lyceum
Lektor i svenska och litteatur
+358-18 536 315
 • Ålands yrkesgymnasium
Lektor i matematik, fysik och kemi
 • Östra skolgatan 2, Gemensamma ämen
+358-18 536 410
 • Ålands lyceum
Lektor i filosofi, historia, religion och psykolog
+358-18 536 316
 • Ålands lyceum
Timlärare i biologi
+358-18 536 309
 • Ålands gymnasium
IT-assistent
 • IT-avdelningen
+358-18 536 543
 • Ålands lyceum
Timlärare i psykologi och filosofi
+358-18 536 320
 • Ålands yrkesgymnasium
Timlärare i finska
 • Östra skolgatan 2, Gemensamma ämen
+358-18 536 410
 • Ålands yrkesgymnasium
Lektor i matematik
 • Östra skolgatan 2, Gemensamma ämen
+358-18 536 410
 • Ålands yrkesgymnasium
Timlärare
 • Yrkesträningsprogrammet
 • Ålands lyceum
Timlärare i samhällskunskap
+358-18 536 320