Kontaktpersoner

Enhet
Kategori
Ålands yrkesgymnasium
Specialklasslärare
Yrkesträningsprogrammet
+358-18 536 546
Ålands yrkesgymnasium
Tf lektor i maskinämnen
Sjöfart
+358-18 536 664
Ålands yrkesgymnasium
Lektor i köksämnen
Restaurang- och cateringbranschen
+358-18 536 616
Ålands lyceum
Lektor i svenska och litteratur
+358-18 536 315
Ålands gymnasium
Vaktmästare, centrallagret
Vaktmästeri
+358-18 536 534
Ålands yrkesgymnasium
Timlärare, fordon
Bilbranschen
+358-18 536 530
Ålands gymnasium
Vik. Köksbiträde
Skolrestaurang
+358-18 536 551
Ålands lyceum
Lektor i svenska och litteatur
+358-18 536 315
Ålands yrkesgymnasium
Lektor i matematik, fysik och kemi
Östra skolgatan 2, Gemensamma ämen
+358-18 536 410
Ålands lyceum
Lektor i filosofi, historia, religion och psykolog
+358-18 536 316
Ålands lyceum
Timlärare i biologi
+358-18 536 309
Ålands gymnasium
vik. IKT-handledare
IT-avdelningen
+358-18 536 543
Ålands gymnasium
Utbildningsplanerare
IT-avdelningen
+358-18 536 201
Ålands lyceum
Timlärare i psykologi och filosofi
+358-18 536 320
Ålands yrkesgymnasium
Timlärare i finska
Östra skolgatan 2, Gemensamma ämen
+358-18 536 410
Ålands yrkesgymnasium
Lektor i matematik
Östra skolgatan 2, Gemensamma ämen
+358-18 536 410
Ålands yrkesgymnasium
Utbildare chaufförsutbildning, yrkeskompetens
Kursverksamhet
+358-18 536 531
Ålands lyceum
Timlärare i samhällskunskap
+358-18 536 320
Ålands lyceum
Studiekoordinator
Ålands lyceum
+358-18 536 300
Ålands yrkesgymnasium
Timlärare, maskin- och produktion
Maskin- och produktionsteknik
+358-18 536 522