Kontaktpersoner

Enhet
Kategori
Ålands yrkesgymnasium
Studiekoordinator, sjöfart
Neptunigatan 6 Kansli och administration
+358-18 536 650
Ålands lyceum
lektor i finska och tyska
+358-18 536 312
Ålands yrkesgymnasium
Timlärare Yrkesinriktad specialundervisning
Yrkesinriktad specialundervisning
+358-18 536 575
Ålands lyceum
Lektor i lärandestrategi, psykologi och religion
+358-18 536 316
Ålands gymnasium
Kock
Skolrestaurang
+358-18 536 551
Ålands lyceum
Lektor i samhällskunskap
+358-18 536 320
Ålands yrkesgymnasium
Lektor IKT, idrott
Östra skolgatan 2, Gemensamma ämen
+358-18 536 422
Ålands yrkesgymnasium
Lektor, samhällsämnen
Neptunigatan 6, Gemensamma ämen
+358-18 536 669
Ålands lyceum
lektor i fysik och matematik
+358-18 536 309
Ålands yrkesgymnasium
Utbildningsplanerare
Neptunigatan 19 Kansli och administration
+358-18 536 506
Ålands lyceum
Studiehandledare
+358-18 536 304
Ålands yrkesgymnasium
Timlärare, bygg
Byggnadsbranschen
+358-18 536 520
Ålands yrkesgymnasium
Timlärare, frisör
Hår- och skönhetsbranschen
+358-18 536 514
Ålands gymnasium
Vik. IT-Chef
IT-avdelningen
+358-18 536 214
Ålands lyceum
Lektor i spanska och svenska som andra språk
+358-18 536 313
Ålands yrkesgymnasium
Lektor, bygg
Byggnadsbranschen
+358-18 536 519
Ålands yrkesgymnasium
Biträdande rektor Östra skolgatan
Östra skolgatan 2 Kansli och administration
+358-18 536 401
Ålands yrkesgymnasium
Lektor, däcksämnen, praktikansvarig
Sjöfart
+358-18 536 654
Ålands yrkesgymnasium
Tf Platsansvarig
Neptunigatan 19 Kansli och administration
+358-18 536 504