Hem & skola

Årsmöte för läsåret 2022-2023 hålls den 8.9 2022 kl.19.00  i samband med informationstillfället för vårdnadshavare till studerande åk 1. Då väljs också en ny styrelse och medlemsavgiften slås fast: dessa medel är viktiga för att främja verksamhet lyceets studerande till fromma.

Styrelsen för läsåret 2021-2022:

Ordförande Jana Eriksson
Ledamot Nina Bengtsson
Ledamot Anna D'Cruz
Ledamot Roger Nordberg
Suppleant Kristoffer Gottberg
Skolrepresentanter Rektor Marcus Koskinen-Hagman
  Lektor Kenneth Smulter
Studeranderepresentant Matilda Guseff

Föreningen ska främja samarbetet mellan hem och skola, mellan vårdnadshavare, lärare och studerande. Detta sker genom att delta vid informationstillfällen och -möten samt genom att stöda de studerandes verksamheter med bidrag till bl.a stipendier, karonkan, studiebesök m.m.

Medlemsavgiften för läsåret 2021-2022 är 10€ /familj.

Medlemsavgiften inbetalas till kontonumret: ÅAB FI36 66010003 2744 20