Hem & skola

Årsmöte för läsåret 2023-2024 hålls den 7.9 2023 kl.19.00  i samband med informationstillfället för vårdnadshavare till studerande åk 1. Då väljs också en ny styrelse och medlemsavgiften slås fast: dessa medel är viktiga för att främja verksamhet lyceets studerande till fromma.

Styrelsen för läsåret 2023-2024:

Ordförande Katarina Norrgård
Vice-ordförande Johanna Häggblom
Kassör Dan Westerholm
Sekreterare Anna D´Cruz 
Suppleant Kristoffer Gottberg
Skolrepresentanter Rektor Marcus Koskinen-Hagman
  Lektor Kenneth Smulter
Studeranderepresentant Sara Andersson

Föreningen ska främja samarbetet mellan hem och skola, mellan vårdnadshavare, lärare och studerande. Detta sker genom att delta vid informationstillfällen och -möten samt genom att stöda de studerandes verksamheter med bidrag till bl.a stipendier, karonkan, studiebesök m.m.

Medlemsavgiften för läsåret 2023-2024 är 10€ /familj.

Medlemsavgiften inbetalas till kontonumret: ÅAB FI36 66010003 2744 20