Studera enligt HUTH

Om du önskar förbereda dig för vidare studier på högskole- och yrkeshögskolenivå kan du välja att läsa den högskoleförberedande utbildningshelheten (HUTH) enligt Ålands lyceums läroplan. På detta sätt kan du skaffa dig vissa särskilda behörigheter som krävs för studier i Sverige samt avlägga studentexamensprov som beaktas vid antagningen till utbildningar på fastlandet och i övriga världen.

Läs mer om den högskoleförberedande utbildningshelheten under HUTH-fliken här på Studnet.