Omprov av underkänt studentprov

Ett underkänt obligatoriskt prov har du rätt att göra om tre gånger vid de tre examenstillfällen som följer omedelbart på det tillfälle där du skrev underkänt.

När du gör om ett underkänt obligatoriskt prov har du möjlighet att byta ut ett prov på en mer krävande nivå mot ett prov som bygger på en kortare lärokurs. För att kunna byta provnivå måste du bland de obligatoriska proven i din examen ändå ha ett prov som bygger på den långa lärokursen.

Om den utsatta tiden på tre examenstillfällen går ut, eller om du inte klarar dig vid den andra omtagningen heller, så blir du tvungen att göra om hela examen från början.

När du har anmält dig till fyra obligatoriska prov och fått underkänt på något av dem, har du rätt att gå upp i examen bara för att göra om det underkända provet eller ett godkänt prov, till dess att du har avlagt hela examen.

Du kan komplettera med nya ämnen först när du har avlagt studentexamen som helhet med godkända vitsord.

Ett underkänt extra prov skrivs inte in på betyget. Ett sådant prov får du göra om två gånger utan tidsfrist, men du får inte byta nivå på ett underkänt extra prov när du skriver det på nytt. När du väl har fått din studentexamen har du rätt att komplettera examen med ett prov i ämnet i fråga på en annan nivå.