Omprov av underkänt studentprov

Du har rätt att göra om ett underkänt prov tre gånger medan studentexamen är på hälft (L 502/2019, 16§). Detta gäller alla examinander oavsett när provet har utförts:

  • Om du blir underkänd i ett prov vid ditt tredje examenstillfälle, får du göra om provet ytterligare tre gånger de tre närmaste examenstillfällena. Sålunda kan en examen, när den är som längst, sträcka sig över sex examenstillfällen.

Om du inte klarar dig vid den tredje omtagningen heller, så blir du tvungen att göra om hela examen från början.

När du gör om ett underkänt obligatoriskt prov har du möjlighet att byta ut ett prov på en mer krävande nivå mot ett prov som bygger på en kortare lärokurs. För att kunna byta provnivå måste du bland de obligatoriska proven i din examen ändå ha ett prov som bygger på den långa lärokursen.

  • Ett underkänt extra prov skrivs inte in på betyget. Ett sådant prov får du göra om tre gånger utan tidsfrist, men du får inte byta nivå på ett underkänt extra prov när du skriver det på nytt. När du väl har fått din studentexamen har du rätt att komplettera examen med ett prov i ämnet i fråga på en annan nivå.