Jämställdhetsgruppen

Jämställdhetsgruppen jobbar för att alla ska få samma chanser och möjligheter oavsett kön, hudfärg och åsikter. Det är viktigt att ingen är lämnad utanför eller blir diskriminerad, alla människor har lika värde och samma rättigheter.

Gruppen träffas ungefär en gång varje period och diskuterar bland annat vad man kan göra för att skolan kan bli en ännu bättre plats där alla känner sig lika inkluderade.

Gruppen ansvarar bland annat för:

  • att genomföra en årlig enkät i skolan för åk 2 där man undersöker hur det egentligen står till med jämställdheten i skolan
  • att kontinuerligt uppdatera skolans jämställdhetsplan

Välkommen med!

Har du idéer på hur skolan kan bli mer jämställd? Är det något du vill ändra på? Eller vill du bara vara med och jobba för skolans jämställdhet? I så fall ska du ta kontakt med gruppen så får du information om när nästa möte är.

Medlemmar i gruppen är:

  • Kajsa Fagerström, sammankallare
  • Ann-Elin Hobberstad
  • Studeranderepresentanter