Gästföreläsningar

Under varje läsår tar vi emot ex-lyceister och andra gäster som presenterar sin studieinriktning, studieort eller sitt yrkesområde för våra studerande.

  • Är du intresserad av att höra någon som studerar inom en viss inriktning eller arbetar inom en viss bransch? Ta kontakt med din studiehandledare så försöker vi ordna en gästföreläsning.

I tabellen ser du vilka gästföreläsningar som är inbokade under läsåret. Se utskick per e-post för mer information i samband med besöken.

Gästföreläsningar läsåret 2022-2023:

Datum Kl. Vem Lärosäte/Företag Inriktning
Under planering   Mathias Brunnsberg, Chief Risk Officer, och Viktoria Grunér, Senior Credit Risk Analyst Alandia och S-banken Studier i matematik och statistik
Under planering   Marlene Friberg, laboratorieskötare på ÅHS Bioanalytiker / laboratorieskötare Information om yrke & utbildning

Exmpel på tidigare gäster & föreläsningar:

  • Polisutbildningen i Finland
  • University of Aberdeen: medicinstudier
  • Att arbeta på Google
  • EU-arbete
  • Studenter från Åbo Akademi, Hanken, Konstfack, Linköpings universitet, Yrkeshögskolan Novia, Uppsala universitet mm.