Gästföreläsningar

Under varje läsår tar vi emot ex-lyceister och andra gäster som presenterar sin studieinriktning, studieort eller sitt yrkesområde för våra studerande.

  • Är du intresserad av att höra någon som studerar inom en viss inriktning eller arbetar inom en viss bransch? Ta kontakt med din studiehandledare så försöker vi ordna en gästföreläsning.

I tabellen ser du vilka gästföreläsningar som är inbokade under läsåret. Se utskick per e-post för mer information i samband med besöken.

Gästföreläsningar läsåret 2022-2023:

Datum Kl. Vem Lärosäte/Företag Inriktning
26.10 14:30 Åländska studentlaget i Åbo Åbo Akademi, Novia Studier i Åbo
30.11 14:45 Elise Åkerblom, medianom Arcada Studier vid Arcada
12.12 14:30 Psykolog Jhonina Lindqvist och psykologpraktikant Viktor Gestranius  ÅG / ÅHS Jobba som och utbilda sig till psykolog
11.1 14:30 Mathias Pahlman, studerande Hanken i Helsingfors Ekonomiutbildning
11.1 14:30 PR-tutorer / Lina Olenius m.fl. Novia Yrkeshögskolestudier på Novia
19.1 14:30 Studiehandledare/informatörer Högskolan på Åland Yrkeshögskolestudier på Åland
26.1 14:40 Rainer Kull Folkhögskolan på Åland Blåljusutbildning: förberedande utbildning för dig med siktet inställt på polis, gräns-/sjöbevakning mm.
27.2 14:30 Studier i samhällsvetenskaper Soc & Kom, Helsingfors universitet Julina Grüssner, studentambassadör

Exmpel på tidigare gäster & föreläsningar:

  • Polisutbildningen i Finland
  • University of Aberdeen: medicinstudier
  • Att arbeta på Google
  • EU-arbete
  • Studenter från Åbo Akademi, Hanken, Konstfack, Linköpings universitet, Yrkeshögskolan Novia, Uppsala universitet mm.