Gästföreläsningar

Under varje läsår tar vi emot ex-lyceister och andra gäster som presenterar sin studieinriktning, studieort eller yrkesområde för våra studerande. Är du intresserad av att höra någon som studerar inom en viss inriktning eller arbetar inom en viss bransch? Ta kontakt med din studiehandledare så försöker vi ordna en gästföreläsning.

I tabellen ser du vilka gästföreläsningar som är inbokade under läsåret. Se utskick per e-post för mer information i samband med besöken.

Gästföreläsningar detta läsår: (Listan fylls på vartefter.)

Datum Kl. Vem Lärosäte/Företag Inriktning