Gästföreläsningar

Under varje läsår tar vi emot ex-lyceister och andra gäster som presenterar sin studieinriktning, studieort eller sitt yrkesområde för våra studerande.

Är du intresserad av att höra någon som studerar inom en viss inriktning eller arbetar inom en viss bransch? Ta kontakt med din studiehandledare så försöker vi ordna en gästföreläsning.

I tabellen ser du vilka gästföreläsningar som är inbokade under läsåret. Se utskick per e-post för mer information i samband med besöken.

Gästföreläsningar detta läsår:

Datum Kl. Vem Lärosäte/Företag Inriktning
17.09.2021 13:00 Siri Lindén DDB Nord Reklambranschen
15.10.2021   Åländska studentlaget i Åbo:
  • Ebba Molinder (ekonomi: organisation och ledning)
  • Hugo Holmberg (statskunskap)
  • Jonathan Eriksson (ämneslärare i historia och samhällskunskap)
  • Jenny Ek (ämneslärare i biologi och kemi)
Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia Teoretiska och mer praktiska högskoleutbildningar; studielivet i Åbo.
17.11.2021 +
Vecka 4 2022 
14:30 Informatör Högskolan på Åland Högskolans utbildningsprogram
10.1.2021 - uppskjutet pga distansstudier 11:05 Mathias Brunnsberg, Chief Risk Officer, och Viktoria Grunér, Senior Credit Risk Analyst Alandia och S-banken Studier i matematik och statistik
17.01.2022 -  uppskjutet pga distansstudier 14:30 Marlene Friberg, laboratorieskötare på ÅHS Bioanalytiker / laboratorieskötare Information om yrke & utbildning
2.3.2022 lunch Elin Lindholm Geijerskolan i Ransäter, Värmland Folkhögskola, musikteater
4.3.2022 14:30 Polisen: yngre konstaplarna David och Ida informerar & visar Polisyrkeshögskolan i Tammerfors Information om utbildning och yrke samt möjlighet att testa hur det fysiska urvalsprovet genomförs!

Exmpel på tidigare gäster & föreläsningar:

  • University of Aberdeen: medicinstudier
  • Att arbeta på Google
  • EU-arbete
  • Studenter från Åbo Akademi, Hanken, Konstfack, Linköpings universitet, Yrkeshögskolan Novia, Uppsala universitet mm.