Gästföreläsningar

Under varje läsår tar vi emot ex-lyceister och andra gäster som presenterar sin studieinriktning, studieort eller sitt yrkesområde för våra studerande. Även utbytesmöjligheter presenteras.

  • Är du intresserad av att höra någon som studerar inom en viss inriktning eller arbetar inom en viss bransch? Ta kontakt med din studiehandledare så försöker vi ordna en gästföreläsning.

I tabellen ser du vilka gästföreläsningar som är inbokade under läsåret. Se utskick per e-post för mer information i samband med besöken.

Gästföreläsningar läsåret 2023-2024:

Datum Kl. Vem Lärosäte/Företag Inriktning/Ämne
13.9 14:30 Bioanalytiker ÅHS Vad gör en bioanalytiker?
13.9 15:15 Hannes Byskata, ansvarig för internationella utbyten Rotary Utbytesår och sommarläger
6.10 14:30 Åländska studentlaget i Åbo Åbo Akademi, Novia Studera i Åbo
11.12 Uppskjutet till 2024 14:30 Tobias Svenblad WithSecure IT-branschen, IT-säkerhet
8.1 14:30 Åländska studentföreningen i Helsingfors Arcada, Hanken, Helsingfors universitet Studera i Helsingfors
22.1 14:30 Ronja Eklund Studerar vid Åbo Akademi Juridikstudier
24.1 14:30 Nordjobbs representanter på Åland Nordjobb Arbetsmöjligheter i Norden
4.3 13:00 Forskarbesök Uppsala univeristet och Anders Wiklöf-institutet för hjärtforskning Medicin, AI mm.

Exmpel på tidigare gäster & föreläsningar:

  • Polisutbildningen i Finland
  • Hur arbetar en psykolog?
  • University of Aberdeen: medicinstudier
  • Att arbeta på Google
  • EU-arbete
  • Högskolan på Åland och Ålands folkhögskola
  • Studenter från Åbo Akademi, Hanken, Konstfack, Linköpings universitet, Yrkeshögskolan Novia samt Arcada, Uppsala universitet, Soc & Kom (Helsingfors universitet) mm.