Gästföreläsningar

Under varje läsår tar vi emot ex-lyceister och andra gäster som presenterar sin studieinriktning, studieort eller yrkesområde för våra studerande. Är du intresserad av att höra någon som studerar inom en viss inriktning eller arbetar inom en viss bransch? Ta kontakt med din studiehandledare så försöker vi ordna en gästföreläsning.

I tabellen ser du vilka gästföreläsningar som är inbokade under läsåret. Se utskick per e-post för mer information i samband med besöken.

Gästföreläsningar detta läsår: (Listan fylls på vartefter.)

Datum Kl. Vem Lärosäte/Företag Inriktning
16.8.2019 10:15 Björn Carlsson Google i New York IT-branschen
28.8 2019 14.30 Anna Abrahamsson Universitetet i Aberdeen, Skottland Biomedicin och läkarstudier
10.10 2019 13.00

Melker Lundberg

Victor Winberg

Åländska studentföreningen i Helsingfors Alla svenskspråkiga utbildningar i Helsingfors 
28.10 2019 10.15 Lena Olofsson-Piras EU-kommissionens representant i Stockholm På agendan: Om språk betydelse, såväl modersmål som främmande språk.Informerade också om jobbmöjligheter inom EU:s administration.
6.11.2019 11.30 Christoffer Holm och Moa Kola / FHPT; Johan Werkelin / FNT; Emilia Alfthan och Juha Hartvik / FPV; Edward Johansson och Lucas Mattsson / FSE Åbo Akademi ÅA on Tour: en vetenskapseftermiddag om högskolestudier och forskning mm. vid Åbo Akademis fyra fakulteter
12.12 2019 11.30 Lisa Wilén Konstfack, Stockholm Bildkonstlärare
16.12 2019 14.30

Fanny Ek, (tradenom) Jenny Ek, (biologilärare) Hanna Holmström, (psykolog)Viktor Karlsson, (socionom), Lucas Mattsson, (ekon.mag.) Pia Sundqvist, (cellbiolog)

 

Åbo akademi, Yrkeshögskolan Novia 

 

Alla utbildningsprogram vid Åbo akademi och yrkeshögskolan Novia
8.1 2020 12.15 Mathias Brunnsberg Alandia Riskanalytiker 
8.1 2020 14.30 Jennifer Österman, Elias Karlsson Linköpings universitet Civilingenjör inom datateknik