Gästföreläsningar

Under varje läsår tar vi emot ex-lyceister och andra gäster som presenterar sin studieinriktning, studieort eller sitt yrkesområde för våra studerande.

Är du intresserad av att höra någon som studerar inom en viss inriktning eller arbetar inom en viss bransch? Ta kontakt med din studiehandledare så försöker vi ordna en gästföreläsning.

I tabellen ser du vilka gästföreläsningar som är inbokade under läsåret. Se utskick per e-post för mer information i samband med besöken.

Gästföreläsningar detta läsår: (listan fylls på vartefter)

Datum Kl. Vem Lärosäte/Företag Inriktning
11.11 14.30 Michelle Grönlund Uppsala universitet Ekonomi
7.12 14.30 Åländska studentlagetinformerar om studier och studieliv i Åbo. Per länk. 

Åbo akademi och Novia.

Pia Sundqvist, Ebba Molinder, Petronella Perämaa

 
14.12 14.30 Åländska studentföreningen i Helsingfors informerar om studier och studieliv i Helsingfors. Per länk. 

Svenska handelshögskolan, Arcada, Helsingfors universitet och Social-och kommunalhögskolan vid HU.

Hampus Nordin, Emil Rönnberg, Siri Sundlöf, Sonja Engblom

 

Exmpel på tidigare gäster & föreläsningar:

  • Univesity of Aberdeen: medicinstudier
  • Att arbeta på Google
  • EU-arbete
  • Studenter från Åbo Akademi, Hanken, Konstfack, Linköpings universitet, Yrkeshögskolan Novia mm.