Gästföreläsningar

Under varje läsår tar vi emot ex-lyceister och andra gäster som presenterar sin studieinriktning, studieort eller sitt yrkesområde för våra studerande. Även utbytesmöjligheter presenteras.

  • Är du intresserad av att höra någon som studerar inom en viss inriktning eller arbetar inom en viss bransch? Ta kontakt med din studiehandledare så försöker vi ordna en gästföreläsning.

I tabellen ser du vilka gästföreläsningar som är inbokade under läsåret. Se utskick per e-post för mer information i samband med besöken.

Gästföreläsningar läsåret 2024-2025:

Datum Kl. Vem Lärosäte/Företag Inriktning/Ämne
30.8 13.05 Johan Wiktorin   Cybersäkerhet
         

Exmpel på tidigare gäster & föreläsningar:

  • Polisutbildningen i Finland
  • Hur arbetar en psykolog?
  • University of Aberdeen: medicinstudier
  • Att arbeta på Google
  • EU-arbete
  • Högskolan på Åland och Ålands folkhögskola
  • Studenter från Åbo Akademi, Hanken, Konstfack, Linköpings universitet, Yrkeshögskolan Novia samt Arcada, Uppsala universitet, Soc & Kom (Helsingfors universitet) mm.