Läsåret på Ålands lyceum

Läsåret är indelat i fem perioder.

  • För information om läsårets arbetstider, lovdagar mm. - se länk!
  • För information om praktiska saker som berör aktuellt läsår - se menyn!
  • Läsåret inleds torsdagen den 11.8.2022 för åk 1 och måndagen den 15.8.2022 för åk 2 och 3.
  • Läsåret avslutas fredagen den 2.6 2023 för åk 1 och 2.
  • Studentdimission firas lördagen den 3.6 2023.

Tidsramar

Ålands lyceum med ca. 450 studerande och ca. 60 anställda är en stor arbetsplats. Totala antalet kurser och studieavsnitt som administreras är ca. 11 000. För att detta och övriga rutiner ska löpa är det av största vikt att alla följer fastställda tider, dvs. deadlines.

Sista datum för inlämningsuppgifter, ändring av schema, sjukanmälan, anmälan till studentexamensprov, omtagning o.dyl. måste respekteras!

Alla kan drabbas av sjukdom, ett gott råd är därför att inte förlita sig på den absolut sista inlämningsdagen.

Ömsesidig respekt tar också bort onödiga irritationsmoment och ger oss alla möjlighet att använda vår energi på ett positivt sätt.