Grupphandledare

Varje basgrupp har en grupphandledare som följer basgruppen under hela studietiden. Du hittar en översikt över aktuella basgruppshandledare i undermenyn.

Till grupphandledarens uppgifter hör att:

  • informera och vägleda
  • följa upp frånvaro
  • bistå studiehandledare och studerandevårdsgrupp i studerandeärenden
  • ansvara för kontakten med vårdnadshavare.

Du träffar din grupphandledare kontinuerligt under läsåret, t ex på onsdagens infotimmar.

Grupphandledaren håller också ett individuellt samtal med dig om din skolsituation under vårterminen i åk 1 eller höstterminen i åk 2.