Stöd i matematik

Stödundervisning i matematik, drop-in

Studerande som har svårighet att klara matematikstudierna kan delta i de stödlektioner som arrangeras varje veckan enligt drop-in principen. Stödundervisningen riktar sig till samtliga studerande oavsett matematiknivå och alla matematiklärare kan ge mer information om möjligheten till stöd.

Räkna med Johnny: två lektioner i veckan - för tid och plats, se e-post & info-TV!

Då matematiksvårigheter uppdagas

Studerande som erhållit underkänt vitsord i en obligatorisk matematikkurs blir rekommenderade att ta del av stödundervisningen nästa gång de går en matematikkurs.

Om situationen uppstår informerar ansvarig lärare, Johnny Eklöw, dig samt din vårdnadshavaren (om du är omyndig) om möjligheten per e-post. Även konsekvenserna av underkända vitsord, risken att stoppas och förlänga studietiden med ett år med mera presenteras. Du väljer därefter själv huruvida du deltar i stödundervisningen.