Stöd i matematik

Räkna med Johnny, två stödlektioner i veckan

Studerande som har svårighet att klara matematikstudierna kan delta i de stödlektioner som arrangeras varje vecka enligt drop-in principen. Stödundervisningen riktar sig till samtliga studerande oavsett matematiknivå. Din matematiklärare kan ge mer information om möjligheten till stöd.

  • Se uppgifter om dag och tid på info-tv och i din e-post inför varje ny period.
  • Samma informations finns också i Itslearningkursen "RMJ".

En hälsning från matematiklärare Johnny Eklöw - ansvarig för drop-in stöd:

Varför ska man komma på RMJ?

•    Om du missat flera lektioner på grund av t ex sjukdom
•    Kanske du har upplevt ett avsnitt som extra svårt
•    Om du tycker det går för snabbt på lektionerna
•    Räkning i lugn och ro
•    Har du haft jobbigt med läxorna? Här får du tips och hjälp.
•    För att förbättra din studieteknik
•    Om du har bristande förkunskaper
•    Om du har svårt att hitta motivationen att repetera/räkna hemma
•    Mer lärarhjälp

Då matematiksvårigheter uppdagas

Studerande som erhållit underkänt vitsord i ett obligatorisk studieavsnitt i matematik blir rekommenderade att ta del av stödundervisningen nästa gång de har matematik på schemat.

Om situationen uppstår informerar ansvarig lärare, Johnny Eklöw, dig samt din vårdnadshavare (om du är omyndig) om möjligheten per e-post. Även konsekvenserna av underkända vitsord, risken att förlänga studietiden med ett år mm. presenteras. Du väljer därefter själv huruvida du deltar i stödundervisningen eller ej.