Stöd i matematik

Stödundervisning i matematik, drop-in

Studerande som har svårighet att klara matematikstudierna kan delta i de stödlektioner som arrangeras varje veckan enligt drop-in principen. Stödundervisningen riktar sig till samtliga studerande oavsett matematiknivå och alla matematiklärare kan ge mer information om möjligheten till stöd.

Räkna med Johnny: två lektioner i veckan

  • Se uppgifter om dag & tid på info-tv och i din e-post inför varje ny period!
  • Länk finns i itslearningkursen "RMJ".

En hälsning från matematiklärare Johnny Eklöw - ansvarig för drop-in stöd:

Varför ska man komma?

•    Om du missat flera lektioner på grund av t.ex. sjukdom
•    Kanske du upplevt ett avsnitt som extra svårt
•    Om du tycker det går för snabbt på lektionerna
•    Räkning i lugn och ro
•    Har du haft jobbigt med läxorna? Här får du tips och hjälp.
•    För att förbättra din studieteknik
•    Om du har bristande förkunskaper
•    Om du har svårt att hitta motivationen att repetera/räkna hemma
•    Mer lärarhjälp

Då matematiksvårigheter uppdagas

Studerande som erhållit underkänt vitsord i en obligatorisk matematikkurs blir rekommenderade att ta del av stödundervisningen nästa gång de går en matematikkurs.

Om situationen uppstår informerar ansvarig lärare, Johnny Eklöw, dig samt din vårdnadshavaren (om du är omyndig) om möjligheten per e-post. Även konsekvenserna av underkända vitsord, risken att stoppas och förlänga studietiden med ett år med mera presenteras. Du väljer därefter själv huruvida du deltar i stödundervisningen.